JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Northvolt Ett är garderad mot höjda elpriser

Northvolts batteriproduktion i Skellefteå har spikat sitt elpris på lång sikt och hotas därmed inte akut av regeringens uttalade ambition att slå samman de svenska elprisområdena.

Regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna räckte igår upp handen för ett ”ja” när teveprogrammet Agenda frågade om de ville se ett svenskt elområde istället för fyra som idag.

Resultatet av en sådan förändring i närtid skulle vara att elpriserna i norr gick upp och regionens globala konkurrenskraft för energiintensiv industri skulle minska.

Batteritillverkaren Northvolt är dock förberedd för risken vad gäller dess första produktionsanläggning, som ligger i Skellefteå, i det billiga elprisområde 1.

– Elpriserna är försäkrade genom långsträckta avtal, sade Northvolt till Energy Storage News i början av november.

Northvolts kommunikationschef Anders Thor bekräftar citatet för Elektroniktidningen.

Dessutom påminner han om att Northvolt även bygger två anläggningar i elområde 3.

– Så det är inte säkert att nettokonsekvenserna vore negativa. Vi kommer få analysera detta i takt med att det utvecklas.

Elområde 3 skulle kunna få sänkta elpriser vid en ny elprisområdesindelning.

Svensk el tillverkas i stor utsträckning i norr och kapaciteten att skicka den söderut är begränsad. Därmed är norra Sverige i stor utsträckning isolerad från den europeiska marknad som pressar upp priserna i södra Sverige.

Det kan lätt argumenteras att Northvolt är Sveriges mest lyckade industrisatsning i modern tid. Vid sidan av det faktum att Northvolt var tidigt ute med europeisk masstillverkning är den svenska billiga klimatneutrala elen grundpelaren för Northvolts konkurrenskraft.

Indelningen i elprisområden är ett incitament för elmarknadens aktörer till att jämna ut obalansen mellan nord och syd, exempelvis genom utökad överföringskapacitet, eller ökad elproduktion i syd, eller vad som helst som en marknad skulle kunna tänkas hitta på för att lösa problemet.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)