JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Placerar solceller med AI

Dagens metoder att placera ut solceller  överskattar ofta energiutbytet. En AI-metod från forskare i Gävle ger bättre resultat.

Metoden kan bedöma hur många solceller ett enskilt hus behöver, och hur de ska placeras. Ännu mer ekonomiskt intressant blir det om det är en hel stadsdel som ska optimera placeringen av celler.

Metoden är ett av de resultat som tas upp i en doktorsavhandling av Mohammad Aslani på Högskolan i Gävle.

– Att montera för många solpaneler på villataket ger ett elöverskott som inte genererar särskilt mycket pengar när elen säljs på marknaden, säger Mohammad Aslani i ett pressmeddelande.

– Och för få solceller ger för lite el i förhållande till investeringskostnaden. Solceller är dyra, och det gäller att hitta en balans som konsument för att investeringen ska löna sig så mycket som möjligt.

Indata är lantmäterikartor, flygfoton och så kallad punktmåldata. I ett första steg identifieras tak från foton. Därefter bedöms lutning och väderstreck. Till sist analyseras varje enskilt taks struktur med skorstenar och vinklar. Alla steg görs med hjälp av AI.

Utdata är förslag på hur många solpaneler som bör monteras på varje tak, och hur de bör placeras för att bli så träffsäkra och effektiva som möjligt. 

I studier i Göteborg och Uppsala hade metoden bättre träffsäkerhet än tidigare metoder.

Mohammad Aslani är härmed doktor i geospatial informationsvetenskap. Nästa projekt kan bli en AI-algoritm som räknar ut lämpligt antal solpaneler utifrån en bedömning av energibehovet.

– Jag skulle också vilja vända på tankesättet och forska kring hur hus och hustak skulle kunna byggas för att få ut så mycket så möjligt av solpaneler.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)