JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mycket fortfarande oklart om de Digitala produktpassen

De Digitala produktpassen är tänkta att förmedla information om en produkts egenskaper, som koldioxidavtryck eller säkerhetsmanualer. EU förväntas ta beslut i år men för elektroniken kan det dröja till 2030 innan det blir ett krav.

– Just nu är det fler frågor än svar och så kommer det att vara ett tag till. Man bygger vägen samtidigt som man kör.

Det sade Magnus Persson på Direktivsdagen den 5 mars. Han är ansvarig för produktregler på Teknikföretagen.

Det existerande Ekodesigndirektivet tog sikte på energiförbrukare och har bland annat gett oss effektiva mobilladdare och elmotorer men också ersatt glödlampor och lysrör med LED-belysning.

Det uppdaterade Ekodesigndirektivet ”Ecodesign for sustainable products regulation”, förkortat ESPR, lades fram av EU år 2022 och ser ut att antas i år. Det har ett mycket bredare perspektiv med målet att göra hållbara produkter till norm, något som ska minska produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

En nyhet i det kommande direktivet är de digitala produktpassen (DPP). Inom tio år kan i princip allt som säljs inom EU behöva ett digitalt produktpass. Det ställer helt nya krav på hållbarhetsdata för både tillverkare och importörer.

I förslaget finns 19 produktgrupper specificerade varav 12 är slutanvändarprodukter medan sju är så kallade mellanprodukter. Det senare är i princip råvaror som järn och stål, aluminium, kemikalier, plast, papper, glas med mera.

Produktpasset ska ha en informationsbärare som exempelvis kan vara en QR-kod eller en rfid-tag. Denna leder till en plats där informationen finns.

Här finns det olika nivåer. De som ansvarar för marknadskontrollen kan komma åt allt medan mellannivån är tänkt för företag som integrerar en komponent i sin slutprodukt. Exempelvis ett batteri till en mobiltelefon. Där behöver tillverkaren bland annat kunna summera koldioxidavtrycket för den färdiga mobilen.

Slutligen finns vi konsumenter som bland annat ska kunna jämföra olika varors koldioxidavtryck när vi handlar.

– Produktpassen kommer att ligga decentraliserade där QR-koden leder till en tillverkare eller importör. För att säkerställa att informationen finns kvar även om företaget försvinner, kommer troligtvis ett krav på certifierad tredjepartsleverantör som lagrar data som backup.

Exakt vilka data företagen måste lämna är inte klart. Däremot vet vi att textilier liksom järn- och stålprodukter blir först ut att omfattas av produktpassen från sommaren 2027.

DETALJERNA SKA VARA KLARA i god tid innan dess, planen är fjärde kvartalet 2025. Under andra kvartalet 2026 ska reglerna för hur kommissionens databas, registret, ska se ut att vara klara. Själva databasen blir klar senare.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Även batteriförordningen har anammat idéen om produktpass. Den uppdaterade varianten börjar gälla i början av 2027 och då måste batterier till fordon och större industribatterier åtföljas av ett produktpass.

– Målsättningen är att elektronikprodukter ska omfattas runt 2030.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)