JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Lång studie hittar inte hälsoeffekter av 3D-printing

Studien startade 2017 och hittar inga negativa hälsoffekter av så kallad additiv tillverkning. Swerim rekommenderar ändå att Sverige inför gränsvärden.

Att studien inte hittar hälsoeffekter kan bero på att arbetsplatser redan skyddar sin personal väl. Och det kan finnas långsiktiga effekter. Därför tycker Swerim, som ansvarat för en del av studien, att det är dags för Sverige att definiera gränsvärden för nanopartiklar, som Finland har.

Pelle
Mellin

– Jag menar att de riktlinjer som finns idag när det gäller till exempel koboltpulver, som används vid viss additiv tillverkning, är för generösa, säger Pelle Mellin, projektledare på Swerim.

– Tack vare den skyddsutrustning som används idag, även utan att kraven finns där, så har vi inte sett någon förhöjd cancerrisk. Men vi vet ju ännu inte de långsiktiga konsekvenserna. 

Studien heter Hämat och har pågått sedan 2017. 

– Jag vågar påstå att det är den största och bästa studien angående hälsa och AM-tillverkning som finns i nuläget.

– Vi har utrett fram och tillbaka. Nu är det upp till myndigheten att värdera resultatet och fatta beslut utifrån det.

Pelle Mellin pekar på positiva effekter av projektet utöver den rapport som presenteras till Arbetsmiljöverket.

– Arbetsmiljön i verkstäderna har redan nu blivit bättre, tack vare projektet Hämat. Medverkande industrier som tillverkar 3D-printrar har förbättrat kringutrustningen. Inkapslingarna har förbättrats och vi har kunnat visa att utsläppen av metallpartiklar i verkstäderna därmed blivit mindre.

Sammanlagt har 200 personer, som arbetar i verkstäder med additiv tillverkning, deltagit i hälsoundersökningar där bland annat lunghälsa och njurfunktion studerats. Dessutom har halten av metaller i blodet mätts, parallellt med att deltagarna svarat på enkäter om sin självupplevda hälsa.

– Vi har även tittat på hur partiklar och kemikalier i verkstäderna påverkar lungceller och andra typer av celler och kan konstatera att det här är relativt “snälla” miljöer, vilket är ett väldigt skönt resultat för industrin att komma i mål med. 

– Det går inte att påvisa några negativa hälsoeffekter, även om det märks en förhöjd halt av metaller i blodet om det slarvats med skyddsutrustningen i metallverkstäderna, konstaterar Pelle Mellin.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)