JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Strömsnål effektförstärkning vill in i mobilen

I fjol väckte brittiska Nujira stor uppmärksamhet då man lanserade sin strömsnåla teknik för effektförstärkare i basstationer. Nu har företaget anpassat tekniken till mobiltelefoner, där den kommer att säljas som IP-block. 
Genom att styra effektförstärkarens matningsspänning så att den följer basbandssignalens envelopp går det att maximera effektörstärkarens verkningsgrad och på så sätt minimera strömförbrukningen. Med det budskapet lanserade brittiska startupföretaget Nujira i fjol sin teknik HAT, High Accuracy Tracking, och tillhörande modulatorer, kallade Coolteq-h för mobilbasstationer och Coolteq-u för markbunden digital-tv.

- Vi har 12 företag som utvärderar tekniken för basstationer och tre har bestämt sig för att använda den. En är Sumitomo, de andra två är hemliga, Vi har också två användare för digital-tv, säger Tim Haynes, Nujiras vd och grundare.

På mässan Mobile World Congress i Barcelona om två veckor ska företaget presentera nästa steg i sin utveckling - Coolteq-l för mobiltelefoner. Grundtanken är densamma, men tekniken är förstås nedskalad i kostnad, effekt och storlek för att passa tillämpningen. Och den här gången har företaget valt att lansera produkten i form av ett IP-block som kan realiseras i vanlig CMOS, exempelvis som en del av effektförstärkarblocket eller effekthanteringskretsen (power management).

Enligt företaget blir resultatet att effektförstärkningen i mobilen får en verkningsgrad över 83 procent, med bandbredd från DC upp till 20 MHz, och med bibehållande av lågt brus. Tekniken ska fungera med alla vanliga typer av effektförstärkare. Och den kostar inget extra eftersom modulatorn ersätter den vanliga dc/dc-omvandlaren som idag matar effektförstärkaren.

- Enda skillnaden är att man måste göra en smärre förändring i konstruktionen av basbandskretsen för att få ut enveloppsignalen. Det är huvudskälet till att vi väljer att lansera detta som ett IP-block - det blir helt enkelt den bästa tekniska lösningen om man integrerar vår modulator med effekthanteringskretsen eller möjligen förstärkarblocket, säger Nujiras marknadschef Julian Hildersley.

Han menar att dagens mobiltelefoner mycket väl kan klara sig utan denna teknik, men att tre faktorer talar för att den verkligen kommer att behövas inom kort. För det första ökar mängden datatrafik, och att skicka data från mobilen drar i genomsnitt tio gånger mer effekt än ett röstsamtal. För det andra blir frekvensbanden fler, och med traditionell teknik krävs då fler effektförstärkare, men med Nujiras teknik behövs inte det.

- För LTE finns 14 olika frekvensband definierade. Den som vill göra en telefon för alla dem måste använda bredbandsförstärkare. Men utan vår teknik får de väldigt dålig verkningsgrad, säger Hildersley.

För det tredje måste morgondagens mobiler stödja allt fler modulationsstandarder. Behovet av att klara äldre teknik som röstsamtal över GSM försvinner ju inte bara för att datatrafiken blir alltmer sofistikerad. Och att ha en effektförstärkare per driftläge är inte rimligt i längden.

- Ta Apples 3G-Iphone - den har fyra effektförstärkarmoduler. En för GSM/Edge, och tre för olika WCDMA-band. Det är ohållbart i längden - industrin måste göra något åt det, säger Hildersley och visar ett exempel där sju diskreta PA-moduler ersatts av en enda, plus HAT.

Han pekar på statistik som visar att en mobiltelefon med Coolteq L drar ungefär 29 procent mindre ström om den enbart används för röstsamtal. För datatrafik blir besparingarna ännu större, mellan 55 och 61 procent.

- Vi hävdar att vår teknik ökar batteriets livslängd med uppemot 30 procent. Men det beror förstås på hur mobilen används, säger Hildersley.

Att försöka slå sig in bland mobiltelefontillverkare med ett IP-block är förstås inte trivialt. Det är många led som ska övertygas - tillverkare av effektförstärkare och förstärkarhantering, mobiltillverkare och foundries för att nämna några. Men företaget hävdar att man tänkt på svårigheterna, och att alternativet - lansering som ett chips - skulle ge en sämre teknisk lösning och bli ännu svårare för bolaget att genomföra.

Ett utvärderingskit finns framme, till priset av 50 000 dollar. En konstruktionsdatabas ska tas fram till sommaren, och ett testchip till tredje kvartalet.

- Testchipset görs i 130 nm-teknik, och blir ungefär lika stort som de dc/dc-omvandlare det ersätter. Det innehåller mycket analoga delar, så man vinner inte särskilt mycket i storlek på att skala ner designen till 65 eller 40 nm. Men det går förstås att göra om man vill implementera det hela i ett system på kisel, säger Julian Heldersley.

Att företaget själv tror på sin teknik är uppenbart.

- Vi siktar på 30-60 procents marknadsandel. Inom 18 månader tror jag vi kan ha sålt vårt IP-block till 3 till 4 halvledarleverantörer. Och i slutet av 2011 väntar jag mig att de flesta mobiler i det dyrare segmentet använder den här tekniken, säger Tim Haynes.

Företaget har skyddat sin teknik med inte mindre än 48 patent. Själva enveloppstyrningen är dock inte Nujiras innovation, den visades redan 1937 men har fått liten praktisk användning utanför militära tillämpningar.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)