JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Du kanske redan surfar och läser epost med hjälp av Mozillas gratisprogram, har du ett uppkopplat hem kan du nu ta hjälp av organisationen för att övervaka och styra det. Den nya plattformen kallas Webthings och har kommit i en första version.

Mozilla brukar beskrivas som en fri programvarugemenskap som skapades 1998 av medlemmar i Netscape. Två av de mest spridda programmen är webbläsaren Firefox och epostprogrammet Thunderbird men sedan två år har det pågått arbete med att ta fram en öppen plattform för att övervaka och styra smarta hem.

Projektet har gått under namnet Mozillas Project Things men när den första versionen nu lanserar är det officiella namnet Webthings. Tanken är densamma som när Internet blev webben. Innan den fanns fick de fåtaliga användarna bygga egna kataloger över vilka resurser som var tillgängliga. Idag gäller motsvarande förhållande för uppkopplade saker som inte är enkelt åtkomliga från webben.

Webthings är kompatibelt med IoT-standarden W3C och består av två delar, en programvara för att skapa en gateway plus programvarukomponenter som går att använda i uppkopplade prylar, ett Framework.

När det gäller gatewayen trycker Mozilla på integritet, säkerhet och interoperabilitet, det ska gå att blanda prylar från olika leverantörer på ett enkelt och säkert sätt. En del i det är en Open WRT-baserad version av Webthings Gateway tänkt för routrar som säljs till privatpersoner. Den kan utgöra en accesspunkt, inte bara ansluta till ett befintligt wifi-nät som en klient.

Det finns också en variant av Webthings Gateway som förvandlar en Raspberry Pi till en gateway.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus