JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Impedansmätningar till 10 MHz

LCX är en ny familj LCR-instrument med utökat frekvensområde upp till 10 MHz från Rohde & Schwarz. Instrumenten kan bland annat användas för impedansmätningar i växelströmstillämpningar.

LCX-familjen kommer I två versioner. LCX100 går från 4 Hz till 300 kHz medan LCX200 går från 4 Hz till 500 kHz men kan uppgraderas så den klarar hela frekvensområdet upp till 10 MHz.

Instrumenten kan användas för mätningar på komponenter till produkter som ska anslutas till elnätet med 50 eller 60 Hz, men också i flygplanstillämpningar med 400 Hz eller i seismiska tillämpninigar på några Hertz.

Med tillägget på 10 MHz går det att mäta på produkter med högre switchfrekvenser som kraftomvandlare.

Instrumentet mäter växelström och växelspänning över testobjektet inklusive fasskiftet. Mätvärdena används sedan för att beräkna den komplexa impendansen för olika arbetsförhållanden.

Det går också att mäta ekvivalent serieresistans (ESR) och ekvivalent serieinduktans (ESL) på elektrolytkondensatorer och kondensatorer för DC-bussar.

För komponenter vars impedans beror av frekvensen finns ett tillval som gör att man kan svepa frekvens, spänning eller ström under mätningarna.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus