JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En prob för GaN och SiC

Den är optiskt isolerad och klarar upp till 2500 V med en bandbredd på 1 GHz. Tillsammans med ny mjukvara passar proben DL-ISO perfekt för mätningar på kraftkomponenter i galliumnitrid och kiselkarbid, enligt oscilloskopspecialisten Teledyne LeCroy.

Proben är utvecklad för LeCroys 12-bitarsoscilloskop i HDO-familjerna med en samplingshastighet upp till 20 GSa/s. Den finns i tre modeller med en bandbredd på 350 MHz, 700 MHz och 1 GHz. Stigtiderna är 1,1 ns, 750 ps respektive 435 ps mätt som 10-90 procent av amplituden.

Vid differentiell mätning kan spänningen vara upp till 2500 V medan det vid common mode-mätning går att mäta upp till 60 kV (DC).

Noggrannheten i DC-mätningarna är enligt LeCroy ner till 1,5 procent.

Tillsammans med den nya mjukvaran som bland annat kan beräkna switchförlusterna passar probarna därför för kraftkomponenter med stort bandgap, framförallt SiC och GaN.

Proben är i produktion med en leveranstid på cirka 14 veckor.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus