JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Globaliseringen präglar Arrow

ETN tar pulsen på komponetdistributörer:

Globaliseringen präglar Arrow

Arrow har varit etta på den svenska distributionstoppen sedan 1999 men på senare år har försprånget krympt i snabb takt. Från att ha omsatt tre gånger så mycket som tvåan Avnet är de två amerikanska bjässarna idag jämbördiga. I varje fall vad gäller komponentdistribution till svenska kunder via företagens svenska kontor.
En förklaring till nedgången är globaliseringen – att kunderna flyttar sin produktion från Sverige till andra länder, då faktureras de inte längre via det svenska kontoret.

 
 Janne Dahlén
Huruvida stängningen av lagret i Lunda påverkat siffrorna eller inte är svårt att veta, den officiella linjen från Arrow är i varje fall att det inte haft någon betydelse. Företaget vägrar sedan två år att ge några uppgifter för Sverige utan lämnar bara siffror på Europanivå (egentligen Europa, Mellanöstern och Afrika). Där omsätter Arrow strax över 5,6 miljarder euro och förändringarna har varit små de senaste tre åren. Den svenska komponentdistributionen bidrog med 1,3 miljarder kronor år 2013, som är den senast redovisade siffran enligt Bolagsverket.

– Jag började i elektronikindustrin 1987, det har alltid varit en bransch som utvecklats och förändrats snabbt. Behovet av att ständigt utvecklas för att ligga steget före har ökat de senaste tio åren och jag tror inte att det kommer att gå långsammare i framtiden, skriver Janne Dahlén på Arrow Electronics svenska kontor.

Elektroniktidningen får bara intervjua honom via epost och svaren – som översatts till engelska för att kunna godkännas av de amerikanska huvudkontoret – har sedan översatt tillbaka till svenska.

Precis som de andra distributörerna vi pratat med påpekar Janne Dahlén att många av de svenska kunderna under de senaste tio, femton åren gått från att vara lokala till att bli globala. En konsekvens av det är att Arrow anpassat sig på olika sätt:

– Vi har gjort många förändringar under det senaste decenniet. Det har varit en resa med ett tydligt mål: att få ett gemensamt system med ett enda lager och att dra nytta av centrala resurser.

Ett exempel på förändringen är att komponentlagret i Lunda strax norr om Stockholm avvecklades år 2012. Numera kommer komponenterna från Venlo i Nederländerna. Även Elfa Distrelec har valt Nederländerna för sitt nya lager som bland annat ska ersätta lagret i Järfälla som avvecklas under hösten.

– Vi har också genomfört ett antal strategiska förvärv som har utökat de tjänster vi kan erbjuda våra kunder.

Två exempel är Converge och Verticle. Det förstnämnda företaget sysslar med att ta hand om bland annat överblivna komponenter och uttjänta produkter som tillverkaren tar tillbaka medan den senare skapat en elektronisk handelsplats för komponenter som inte längre tillverkas eller som är svåra att få tag på. Det senaste förvärvet är ATM Electronic, en taiwanesisk distributör med stor del av verksamheten i Kina.

Är kunderna lika lojala 
som förr i tiden eller byter de oftare leverantör?

– Jag tycker att samarbetet med kunderna har nått en ny nivå. Idag pratar kunderna om vad de vill åstadkomma och sedan föreslår vi en lösning, inte bara en komponent som förr i världen.

Har de anställda samma kompetenser som för tio år sedan?

– Tidigare var det huvudsakligen folk i samma land som pratade med varandra nu handlar det mer om en dialog mellan företag. En viss funktion hos en kundföretag kan ligga var som helst i världen och kommunicerar med en expert på området hos Arrow. Alla har bredare kontaktytor, både externt och internt. Vi har också en bredare kunskapsmassa i vår globala organisation samtidigt som individerna är mer av experter inom ett visst område.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)