JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här ska Europa testa elfordon om två år

Äntligen har det efterlängtade bygget av en testbädd för elektromobilitet dragit igång i Sverige. Det handlar om tre anläggningar som ska kunna utföra avancerad provning av centrala delar i elektrifierade fordon och farkoster. En vd har just tillträtt och snart är utrustning på väg in.

Seel beskrivs ofta som en miljardsatsning som ska göra Sverige världsledande på elfordon.

En bättre beskrivning är nog att Seel ska sätta Sverige på kartan när det gäller att i framtiden erbjuda avancerad test av elektrifierade fordon och farkoster.

Henrik Svenningstorp

– Ja, så är det. Det är klart att Seel ensamt inte kommer att uppfylla de vackra orden, men vi är en pusselbit, säger Henrik Svenningstorp, tidigare projektledare på Rise, men nu nytillträdd vd för bolaget Seel, och fortsätter:

– Bland annat har fordonsföretaget Volvo, Volvo Cars, Scania och Cevt identifierat detta som en mycket viktig satsning för deras framtida teknikutveckling.

Seel på tre fingrar

Seel står för ”Swedish Electric Transport Laboratory”, men beskrivs på olika sätt i olika sammanhang. Sanningen är att Seel betyder tre saker:

• Seel är en testbädd godkänd hos EU-kommissionen under regelverket Important Project of Common European Interest (IPCEI). Seel ligger under European Battery Alliance, ett IPCEI som ska bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. Satsningen ska pågå fram till 2030 och 17 deltagare från sju medlemsstater ingår. Energimyndigheten stöder testbädden med 575 miljoner kronor inom ramen för det nämnda IPCEI:t.

• Seel är ett etableringsprojekt som sträcker sig från våren 2020 till en öppningsdag våren 2023. Inom projektet ska tre lokaler byggas, utrustning upphandlas och verksamheten driftsättas. Lokalerna byggs i Säve, Borås och Nykvarn.

• Seel är ett företag som ägs till 49,5 procent av Chalmers och 50,5 procent av forskningsinstitutet Rise. I framtiden kommer detta företag att ansvara för verksamheten i de tre olika testanläggningarna nämnda ovan.

Redan hösten 2017 blev planen på en svensk testbädd för elfordon officiell, men EU:s tillståndsprocess bromsade framfarten. Kommissionen var bland annat tveksam till att tre av företagen i projektet är kontrollerade av eller ägs av ett kinesiskt företag, Geely.

– EU-kommissionens syfte med att godkänna att statliga medel används för denna typ av satsning är att det garanterar öppna labb som främjar samarbete inom Europa, förklarar Henrik Svenningstorp tveksamheten.

Först för drygt ett år sedan fick anläggningen okay från EU. Därefter har maskineriet börjat rulla, även om den pågående pandemin påverkat farten en aning.

– Just nu arbetar vi med fastighetsutvecklare för att säkerställa att byggnaderna blir optimala för vår verksamhet. Vi har upphandlingar som ligger ute för mellan 700 och 800 miljoner kronor. Om några månader har vi valt leverantörer, då blir det enklare att prata om hur utrustningen kommer att se ut.

Seels kompetens blir mätteknik, mätmetodik och analys av de komponenter som behövs för elektrifierad framdrivning av olika fordon och farkoster. Det kan vara en personfärja eller en tung lastbil, rent elektriska fordon eller olika hybrider – exempelvis en kombination av bränsleceller och batteri.

– Vi ska möjliggöra provning, forskning och utveckling av de komponenter som behövs för elektrifiering men vi utvecklar inte komponenterna. Det är kunderna proffs på.

I Säve norr om Göteborg bygger Seel sin största lokal på 13 000 kvadratmeter. Här ska i princip allt förutom förstörande provning kunna ske. På testlistan står exempelvis battericeller, batterimoduler och batteripackar liksom kraftelektronik, elmotorer och elektriska axlar. Här ska eldrivna personbilar, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, samt hela eller delar av drivlinan för flyg och fartyg tas emot. Kompletta lastbilar och bussar ska kunna kylas till -25°C och köras. Likaså ska en speciell lokal för provning av laddsystem byggas. Andra exempel på verksamhet är ljud- och vibrationstest av elektriska axlar, elmotorer och hela drivlinor.

Det statliga stödet som verksamheten fått täcker enbart etableringen fram till våren 2023. Därefter ska företaget Seel – ägt av Rise och Chalmers – överleva på egen hand.

Det betyder att företaget måste attrahera kunder och ta betalt. Ingen vinst delas ut, utan det överskott som genereras går direkt tillbaka in i verksamheten för att garantera att den förblir konkurrenskraftig.

Här kommer Volvobolagen, Scania och Cevt in som viktiga aktörer. De har alla garanterat att de ska utnyttja labbet till en viss nivå under ett antal år framåt. Kvartetten har också bidragit med erfarenhet och kompetens när ramarna för verksamheten spikats.

Likaså finns bland annat en avsiktsförklaring skriven med Stena, ABB Marine och Svensk sjöfart. Här är syftet är att verka för mer elektrifiering inom sjöfart.

– Det är ett jättespännande område som det händer mycket inom just nu, säger Henrik Svenningstorp, och adderar:

Borås fokuserar på säkerhetstester kopplade till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Här ska man kunna genomföra förstörande provning hela vägen upp till kompletta batteripack. I labbet ska det gå att skaka objekt som väger upp mot två ton. Kompletta elektriska fordon ska kunna provoceras på olika sätt, exempelvis ska det gå att tända eld på dem och låta dem brinna. För att denna typ av provning ska kunna utföras på ett säkert och miljövänligt sätt kommer en speciell rökgasrening att installeras.

– Vi har även dialog med exempelvis Heart Aerospace som utvecklar ett eldrivet flygplan.

Listan på potentiella kunder är lång. Och den svenska batteritillverkaren Northvolt – som har ett EU-godkännande under samma regelverk som Seel – är med som en intressant framtida partner.

– Än har vi inget konkret på gång, men vi har bra dialog och ser möjliga samarbete. Givetvis när det gäller att prova och verifiera åt Northvolt, men också framtida forskningssamarbeten.

Det är viktigt att påpeka att Seel blir en öppen anläggning för alla i Europa. Det betyder bland annat att företaget ska samarbeta med några av de parter som också fick ta emot statliga medel i samma ansökan som Seel.

Delägaren Chalmers kommer också att kunna dra nytta av de avancerade labben. Här menar universitetet att satsningen kommer att påverka på flera nivåer, från grundutbildningen till forskningen vidare till fortbildning.

Jörgen Sjöberg

– Inriktningen på vår grundutbildning ändras inte, men labben gör den rikare. Forskningen blir däremot mer direkt påverkad, exempelvis genom vilka projekt forskarna kan söka och vilka partners de kan samarbeta med och vilken finansiering de kan få, säger Jörgen Sjöberg, samordnare för Seel på Chalmers.

Samtidigt menar han att satsningen också är en viktig komponent för fortbildningen – det livslånga lärandet – som Chalmers också arbeta med.

Verksamheten i Nykvarn blir inriktad mot batteriteknik – här ska battericeller, batterimoduler och batteripack testas. Likaså ska anläggningen kunna prova hela drivlinan hos tunga fordon, det kan handla om en hybrid-växellåda, en elektrisk drivaxel eller en elmotor.

  En ambition som vi har är att bidra till vidareutbildningen. Här kan det till exempel handla om utbildning av yrkesverksamma när fordonsindustrin går från förbränningsmotorer till elektrifiering, säger Jörgen Sjöberg.

Om två år ska de tre anläggningarna – en i Säve, en i Borås och en i Nykvarn – slå upp dörrarna. Då ska all utrustning finnas på plats och dryga 30 personer stå redo att hjälpa potentiella kunder.

Hur personalen kommer att fördelas på de tre ställena är för tidigt att säga, men Säve strax norr om Göteborg kommer att få flest riggar installerade och kommer därmed att kräva mest personal.

– I Borås hoppas vi få en flygande start på den operationella verksamhet eftersom Rise redan har personer där som kan det vi ska göra, säger Henrik Svenningstorp.

En stark anledning till att säkerhetslabbet har förlagts till Borås är just att staden är Rise mark. Här har forskningsinstitutet redan stark kompetens inom förstörande provning.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Valet av Säve och Nykvarn grundar sig på helt andra premisser. Platserna har valts för att de är lättillgängliga för potentiella kunder, det går att bygga anläggningar optimerad för den tänkta verksamheten och – inte minst – i framtiden går det att expandera där, om det behövs.

– Till Nykvarn och Säve kommer vi i huvudsak att behöva rekrytera nytt. Det är en utmaning framåt, att få in rätt personal så att vi kan driftsätta ett stort antal riggar i princip samtidigt.

– På sikt behöver vi vara ännu fler. För tanken är att vi framöver ska utveckla en mängd nya tjänster som innebär att vi samlar in och analyserar data och levererar rapporter istället för mätdata till våra kunder.

Fotograf till Henrik Svenningstorp: Albin Dahlin

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)