JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Charlotte Karlsson: Rise ICT ska locka industrin med bredd och storlek

Uppdraget är att hjälpa svenskt näringsliv. Medlet är 460 personer som arbetar med industrinära forskning. Möt Charlotte Karlsson, ny chef för forskningsinstitutet Rise division för ICT.

”Once in a life time” – möjlighet för den modiga ledaren. Charlotte Karlsson skrattar till men säger sig inte komma ihåg formuleringen när jag påminner henne om platsannonsen för jobbet som chef för Rise ICT, den division inom forskningsinstitutet Rise som samlar Acreo, Sics, Victoria och Interaktiva Institutet.


Numera tycks hennes dagar vara mer än fulltecknade. Vi letar i veckor för att hitta en tid som passar oss båda. Vid ett tillfälle skriver hon ”Är detta mission impossible?”

Till slut ses vi i en hotellobby nära Rise kontor i centrala Stockholm. Det är lite drygt fem månader efter att hon började som chef för Rise ICT med 460 anställda och personal på 12 orter.

Bakgrund

Charlotte Karlsson är utbildad statistiker och matematiker med licentiatexamen från Linköpings universitet, där hon även undervisat och arbetat.

Därefter blev det 16 år på Ericsson där hon bland annat varit ansvarig för produkt- och marknadsintroduktion. Hon har varit platschef för Ericssons utvecklingscenter i Ungern och ansvarig för kundrelationer i USA.

Hennes två senaste arbetsgivare är Nationellt Forensiskt Center och försvarskoncernen Saab, där hon arbetat ett knappt år på vartdera håll.

Men först en kort resumé:
För drygt två år sedan bildades storinstitutet Rise genom att SP, Innventia och Swedish ICT slogs samman. Det sistnämnda bestod av fyra självständiga dotterbolag: Acreo, Sics, Victoria och Interaktiva Institutet.

För att snabbt komma igång förblev de självständiga bolag, och de flesta av cheferna satt kvar. I våras var det dags att ta nästa steg. De fyra dotterbolagen blev avdelningar samtidigt som ekonomi- och personalfunktioner centraliserades. Dessutom har de fyra cheferna bytts ut.

– Vi har lagt ned jättemycket jobb på att rekrytera dem och ta fram en ledningsgrupp som är framåtlutad. Jag kom in i april och den första september var den nya ledningsgruppen på plats, säger Charlotte Karlsson.

En sak som blev tydligt när de tidigare bolagen började arbeta mer tillsammans var att de hade många gemensamma områden. Nu kan kompetenser samordnas lättare samtidigt som erbjudandet till kunderna blir mer heltäckande. På lång sikt kommer gränserna mellan de fyra tidigare bolagen att suddas ut, även om namnen lever kvar så länge.

– Om man tittar på alla samhällsutmaningar är det viktigt att vi kan vara snabbfotade och ställa om mot vad som behövs, att tänka mer tvärfunktionellt. De nya cheferna har stort ICT fokus och arbetar mycket över gränserna.

Förändringen går hand i hand med tankarna bakom Rise, ett större institut är mer relevant för industrin och kan ta på sig större projekt. Ett konkret exempel som Charlotte Karlsson lyfter fram är Rise AI som fick klartecken i somras. Rise AI samlar över 60 forskare i 75 projekt, ambitionen är att det ska ha fördubblats inom fem år.

– Möjligheten med Rise AI öppnades i och med att det är Rise som står bakom och inte enbart Sics.

Digitaliseringen av samhället är ett annat område som ett större institut kan tackla effektivare. Det finns annars risk för att vissa grupper exkluderas, såsom äldre som inte tar till sig ny teknik.

– Vi har hela bredden, från Sics till Interaktiva Institutet, från teoretisk forskning till tillämpningar. Där har vi vår starka sida, säger Charlotte Karlsson.

Hon nämner även interaktionen mellan människa och maskin kopplad till etik och integritet.

– Där tror jag vi måste göra mer. Vem äger data, hur skapas algoritmerna? Vi har mycket vi kan bidra med.

Förutom de fem divisionerna med sina teknikområden har Rise fem Affärs- och innovationsområden som skär över divisionerna. Dessa så kallade AoI:er ska sälja projekt som är tvärvetenskapliga och involverar flera divisioner.

– Exempelvis sitter Affärs- och innovationsområdeschefen för mobilitet i min division.

Tilläggas kan att delar av forskningsinstitutet Swerea inlemmats i Rise från den första oktober i år. Initialt blir Swerea en egen division som ligger parallellt med bland annat Rise ICT trots att vissa delar sysslar med elektronik, framförallt Swerea IVF.

Swerea är starkt inom produktionsteknik, inklusive Industri 4.0, vilket passar perfekt nu när Rise ICT fått i uppdrag av Teknikföretagen och Vinnova att ta fram en färdplan för den uppkopplade industrin.

Men även Rise ICT behöver hjälp med kompassen. Därför skapas just nu ett strategiråd med aktörer från näringslivet, offentlig sektor och andra aktörer som kan bidra till att staka ut vägen.

– Vi kommer att ha ett första möte i oktober.

Rådet ska träffas tre gånger per år. Däremellan blir det andra typer av möten som är mer teknikfokuserade och kan avhandla ett specifikt ämne där ämnesexperter deltar.

Även moderbolaget Rise har ett forskningsråd. Det täcker alla teknikområden, men kan också stötta de enskilda divisionerna när det gäller strategiarbetet.

Även om strukturen i Rise ICT förändrats är uppdraget detsamma – att fungera som en brygga mellan universitetsforskningen och industrin.

Tekniker som utvecklas på Rise kan överföras till industrin på olika sätt inklusive att forskare byter arbetsgivare. Verksamheter som är mogna att kommersialiseras kan dessutom knoppas av i form av företag.

– Vi har ett särskilt Tech Transfer Office som ska hjälpa till med det.

Så hur mäter man avkastningen på de pengars som satsas på Rise ICT?

– Det går att följa vad som publiceras, vad som varit användbart och vad som patenteras.

Charlotte Karlsson lyfter fram ett annat bevis på att det är väl satsade pengar.

– Min första vecka på jobbet fick jag se en nyhet om att Sverige låg på en andra plats efter Sydkorea som det mest innovativa landet. Jag tycker det visar på att vi kan realisera forskningen, att det inte bara blir något för bokhyllan.

Vad tar du med dig från dina ­tidigare arbetsgivare?
– Från Ericsson är det mycket med ledarskapsfrågor, det har jag väldigt stor nytta av nu. Plus stark kännedom om kund, att sätta kunden i fokus. Sen har jag en bakgrund från akademin som jag kan para ihop det med.

På Ericsson har hon bland annat varit chef för företagets forsknings- och utvecklingsavdelning i Ungern och kundansvarig för Verizon i USA. Det innebär att hon både arbetat med produktutveckling, men också följt med ut i fält när produkterna sedan installerades hos kunderna.

– Det vi tagit fram uppfyllde inte alltid kundens förväntningar, det är något jag tar med mig. Vill du bli ledande i ditt gebit måste du förstå hela kedjan.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)