JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Halvledarchefer tror på fem skakiga år
De närmaste fem åren blir allt annat än stabila inom halvledarbranschen. Det menar åtminstone 94 höga chefer i halvledarindustrin, som intervjuats av analyshuset KPMG. Bara hälften av cheferna tror att deras eget bolag ökar försäljningen med mer än 10 procent i år.
Det är en splittrad bild som KPMG redovisar efter att ha intervjuat några av de högsta cheferna på 94 av världens 100 största halvledarbolag. Tilltron till den egna branschen verkar ha svalnat - i fjol trodde 60 procent av cheferna att det egna bolaget skulle öka 10 procent, i år alltså bara 52 procent, skriver tidningen Electronics Weekly.

Därtill tror var tredje att vinsterna kommer att stå stilla de närmaste fem åren, var fjärde tror att vinsterna kommer att stiga, och var sjunde att de kommer att falla. Var fjärde tillfrågad menar att situationen är alltför svårbedömd för att kunna ge någon vinstprognos.

Föga överraskande pekar studien ut Kina, USA och Europa som de tre mest snabbväxande marknaderna. Lika lite höjer man på ögonbrynen över slutsatsen att branschen kommer att konsolideras, med en rad samgåenden och uppköp.

Vad som däremot oroar mer är att bara 57 procent tror att deras eget företag kommer att öka kapitalinvesteringarna i år och nästa år. I fjol var den siffran 72 procent. Samma sak gäller FoU-investeringarna - här tror 36 procent på ökning i år, mot 53 procent i fjol.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus