JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Den nyligen nerreviderade prognosen för slutet av 2008 räckte inte. Försäljningen av mobiler i utvecklingsländerna har gått ännu sämre än beräknat, så nu sänker Nokia sin prognos ett snäpp till. För nästa år tror företaget att volymerna minskar med 5 procent, och att marknaden för infrastruktur backar lika mycket.
Den 14 november sa mobijätten Nokia att den globala efterfrågan på mobiltelefoner under årets fjärde kvartal skulle bli omkring 330 miljoner enheter, och att företaget skulle öka sin marknadsandel något, från 38 procent, under kvartalet. På företagets kapitalmarknadsdag igår kom nya besked - målet på 330 miljoner enheter nås inte och marknadsandelen kommer inte att öka. Främst beror detta på försämrad försäljning i utvecklingsländer. Någon mer exakt prognos ger inte företaget.

Någon lättnad spås inte heller för 2009, tvärtom. Företaget noterar att läget är ytterst svårbedömt, men planerar för att antalet sålda mobiler på världsmarknaden nästa år blir omkring 5 procent lägre än i år. Företaget siktar dock på att ta marknadsandelar, i kraft av sin storlek och sitt goda varumärke, och att vinstmarginalen för mobilverksamheten ska bli kring 15 procent.

För infrastruktursidan tror Nokia på en minskning av världsmarknaden med 5 procent, och att dess delägda dotterbolag Nokia Siemens Networks behåller sina marknadsandelar från 2008. Vinstmarginalen här väntas bli ensiffrig.

Under de rådande omständigheterna utesluter företaget inte på något sätt fler nedskärningar. Att hålla kostnaderna i schack anges som företagets högsta prioritet. Underordnat detta mål siktar företaget även på att öka sin marknadsandel inom mobiler och att ta vara på tillväxtmöjligheterna inom mobiler med inbyggda navigeringshjälpmedel som GPS och kartor.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus