JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
I våras meddelande den amerikanska GPS-tillverkaren SiRF att företaget lägger ner hela sin rf-utveckling i Sverige. I måndags registrerades det svenska bolaget Kisel Microelectronics med i stort sett all personal från SiRFs svenska dotterbolag i behåll. Tre långsiktiga kundkontrakt har gjort avknoppningen möjlig.
– Det känns väldigt positivt just nu. Det som tagit tid har varit att säkra kunderna. Vi har inget riskkapital utan är kundfinansierade från allra första början, säger Johan Tingsborg, vi på Kisel Microelectronics.

Det var i mars som beskedet kom. SiRF hade stora ekonomiska problem och beslöt att lägga ner sin utveckling i både Stockholm och San Francisco.

Idag, nio månader senare, har ett nytt företag bildats – Kisel Microelectronics – med samma gedigna rf-kompetens som tidigare. Hela 32 av de 35 personerna från SiRF finns med i det nya företaget, som till 15 procent fortfarande ägs av SiRF medan övrigt ägande är fördelat på personalen. Affären har kostat 3,2 miljoner dollar, varvid 1 miljon i kontanter och resten i lån.

Kisel Microelectronics kompetens är rf-design. Under åren med SiRF har konstruktörerna i Stockholm utvecklat rf-delar till GPS-kretsar, även om man också har jobbat med exempelvis Bluetooth och tv-tekniken DVBH. Innan dess stod annat, som WLAN, GSM och UMTS, också på agendan.

– Kärnan i verksamheten förändras inte, men vi kommer att bredda oss mot andra radiotekniker. Under de senaste åren har vi också fått in kompetens som gör att vi kan ta ett helhetsansvar för en rf-design, från specifikation och design till utvärdering, säger Johan Tingsborg.

Det som gjort avknoppningen möjligt är att företaget lyckats få tre viktiga kunder att skriva på långsiktiga kontrakt. En av dessa är delägaren SiRF, som Kisel har pågående projekt med. De andra två är inte officiella, men Johan Tingsborg avslöjar att kontrakten med dessa två går en bit in i år 2010. Sammantaget har Kisel säkrat en omsättning på mellan 40 och 50 miljoner kronor per år med de tre kontrakten.

– Det gör att vi har huvuddelen av vår verksamhet belagd, men vi har resurser att ta in fler projekt. Idag har vi inga lokala kunder, inte ens europeiska. Det beror på tidigare relationer och är något vi ska bearbeta, säger Johan Tingsborg.

Ett nytt område som Kisel närmat sig under hösten är mm-vågor. Då handlar det om frekvenser på mellan 60 och 70 GHz.

– Vi har fått indikationer från kunder om att integrerade lösningar inom mm-vågor är ett område som kommer att växa framöver. I höstas fick vi ett litet bidrag från Vinnova som gjort att vi nu kommit igång även inom detta område, säger Johan Tingsborg

I sin ursprungsversion bildades Kisel Microelectronics redan 1999 av utbrytare från Ericsson under namnet Bluechip. År 2005 köptes den svenska rf-specialisten av SiRF för närmare 230 miljoner kronor och blev ett svenskt dotterbolag.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus