JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Den stora muthärvan inom Siemens har fått sin upplösning. Siemens ska betala 6,3 miljarder kronor i böter till den amerikanska staten och 4,5 miljarder till den tyska staten, utöver de redan betalade 2,2 miljarderna.

I efterhand låter historien om Siemens skumma affärsmetoder nästan som en deckare. Under de sex åren 2001 till 2007 betalade företaget ut 1,4 miljarder dollar i mutor till statstjänstemän runt om i världen, vid minst 4283 tillfällen. Därtill betalade man ut 391 miljoner dollar vid 1185 tillfällen till agenter som åtminstone delvis använt pengarna till bestickning. I gengäld fick företaget kontrakt som gav över 1,1 miljarder dollar i vinst.

Mutorna sköttes välorganiserat, med noga utmejslade metoder för att undvika upptäckt. Anställda fick hämta ut stora mängder kontanter ur hemliga kassor för transport över nationsgränser i portföljer och väskor. Meddelanden och attesteringar kring utbetalningarna sattes upp på postit-lappar i källare och på andra obskyra ställen, som sedan samlades ihop och förstördes, allt för att undgå kontroll. Företaget använde ett flertal hittills okända fonder, irreguljära konton och mellanhänder för att klara av hanteringen av pengamängderna.

Allt detta framkom igår från den amerikanska Securities and Exchange Commission, SEC, ungefär motsvarande finansinspektionen. SEC dömer Siemens till 800 miljoner dollar i böter, den största bötessumman i SECs historia (länk).

Samtidigt har den allmänne åklagaren i München dömt företaget att betala 569 miljoner dollar i böter, utöver de 285 miljonerna som redan utdömts. Siemens har erkänt på alla punkter och kommer alltså att totalt betala 1,65 miljarder dollar, omkring 13 miljarder kronor.

Större delen av mutorna rörde industriprojekt, som en tunnelbana i Venezuela, kraftverk i Israel och oljeraffinaderier i Mexico. Men en stor del handlade om mobiltelefoni, bland annat i Nigeria, Libyen, Ryssland och Bangladesh. Därtill förekom mutor för medicinska projekt i Vietnam, Kina och Ryssland, och Siemens bröt mot FN:s olja-mot-matprogram i Irak på Saddam Husseins tid i utbyte mot att få bygga kraftstationer där.

När mutskandalen rullades upp avgick såväl vd Klaus Kleinfeld som styrelseordförande Heinrich von Pierer. Nye vd Peter Löscher får dock beröm av SEC för bolagets tillmötesgående i utredningen. Bland annat har Siemens anlitat Tysklands förre finansminister Theo Waigel för att övervaka den interna utredningen.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus