JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU vill att bilen larmar om olyckan
EU-kommissionen riktade i fredags en sista uppmaning till medlemsstaterna att påskynda införandet av eCall, ett system där bilen automatiskt larmar när en olycka inträffat. Ett sådant system skulle kunna rädda 2500 människoliv per år. Inför inte medlemsländerna systemet frivilligt hotar komissionen med lagstiftningsåtgärder.
Tanken med eCall-systemet är att halvera insatstiden och därmed minska antalet dödsfall liksom vårdkostnaderna för de trafikskadade. Det ska åstadkommas genom att systemet självt skickar ett larm, om föraren själv inte kan larma, när en bil råkar ut för en allvarlig olycka.

Ecall slår det gemensamma europeiska larmnumret 112 och sänder uppgifter om var fordonet befinner sig till närmaste räddningstjänst. Idag är eCall frivilligt för myndigheter, bilföretag och mobiltelefonoperatörer. Trots att EU kommissionen redan år 2005 uppmanade medlemsstaterna att införa systemet är det fortfarande inte i drift i något EU-land.

De flesta av medlemsländerna har dock ställt sig positiva och undertecknat ett samförståndsavtal. Sex länder bromsar dock utvecklingen med hänvisning till att systemet blir för dyrt. Det är Danmark, Frankrike, Irland, Lettland, Malta och Storbritannien.

Kommissionen påpekar i ett strategidokument från i fredags att man kommer att bli tvungen att vidta lagstiftningsåtgärder om inga avsevärda framsteg görs fram till slutet av 2009 (länk).

Sedan ett antal år tillbaka säljer bland annat Volvo, BMW och Peugeot egenutvecklade system som automatiskt skickar iväg ett SMS när det inträffar en allvarlig olycka. En operatör ringer då upp bilen för att ta reda på vilken hjälp som behövs. Idag rullar det mellan 500 000 och 700 000 bilar i Europa med dessa proprietära system (länk).

Under 2008 inträffade mer än 1,2 miljoner trafikolyckor inom EU som resulterade i cirka 39 000 dödsfall och mer än 1,7 miljoner skadade personer.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)