JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Distributören Elektronikgruppen slår samman alla sina enheter inom affärsområdet Electronics till en gemensam organisation. De tidigare separata säljbolagen EG Components, EG Display & Systems, EG Networks och Österlinds El-agentur försvinner därmed som enskilda varumärken för att framöver agera gemensamt, under namnet EG Electronics.
– Vi vill få ett starkare kundfokus så vi kan göra fler unika lösningar för varje kund. Målet är att öka våra marknadsandelar, säger Fredrik Celsing som är både koncernchef för hela Elektronikgruppen och chef för det nya EG Electronics.

Förändringen har planerats i över ett år. Ett stort antal kunder har djupintervjuats, och fått komma med synpunkter och önskemål. Enligt Fredrik Celsing har arbetet redan gett resultat. Internt har även företaget gått igenom värderingar och visioner med alla medarbetare.

– Vi har provat i två segment, med god framgång. Kunderna har varit nöjda, det har de sagt till oss, och vi har även sett att vi fått fler order från dem, säger han.

Nya EG Electronics består av sex segment – telekom, kommersiella fordon, maskiner och instrument, informationssystem, nätverk och kontraktstillverkare. Alla företagets säljare är knutna till ett segment. Säljarna backas upp av en gemensam produktorganisation. I förändringen, som genomfördes den 1 september, ingår också en ny logotyp och en ny nätsajt.

– De som jobbar i ett segment får djupare kunskap om varje kunds behov, och kan bli bättre kravställare på produktcheferna. Den rollen är svårare om man jobbar produktorienterat, säger Celsing.

Att ett antal etablerade varumärken tas bort tror han är ett mindre problem.

EG Electronics har idag cirka 110 anställda, vilket är ungefär 30 färre än när företaget var som störst för något år sedan. I februari startade bolaget ett sparprogram som bland annat gick ut på att ungefär 20 personer skulle bort från företagets verksamhet i Sverige.

För två år sedan slog Elektronikgruppen samman sina dotterbolag EG Components och EG Display & Systems till dåvarande EG Electronics AB. Den förändringen var dock betydligt mindre, det rörde sig mer om att centralisera logistiken än att ändra den operativa verksamheten. Den nya förändringen är betydligt mer genomgripande.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)