JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Uppsalaföretaget Acumems nya version av cacheoptimeringsverktyget Threadspotter har blivit duktigare på att identifiera data som processorn bara använder en gång, så kallad ”cache pollution”.
Sådana data tar upp värdefull plats i cacheminnet, och Threadspotter föreslår därför olika knep för att se till att sådana data försvinner därifrån.

Cacheminnets logistik
nyckel till prestanda
Cache är ett extra snabbt minne som automatiskt mellanlagrar de delar av primärminnet som processorn refererar till.

Threadspotter kartlägger hur cacheminnet utnyttjas, och ger konkreta förslag på programändringar som gör att det utnyttjas effektivare. Målet är att processorn aldrig ska behöva vänta på att cacheminnet uppdateras, det vill säga att efterfrågade minnescellerna idealt alltid redan ligger där och väntar och inte behöver hämtas.

Threadspotters ändringsförslag leder enligt Acumem till prestandaförbättringar på en faktor fem och mer.
Det finns inga standardinstruktioner i högnivåspråk som C för att påverka cachefunktionaliteten, men det finns speciella maskininstruktioner för vissa arkitekturer. I x86-processorer finns exempelvis så kallade Non-Temporal-instruktioner som signalerar för processorn att ett värde inte kommer att återanvändas.

En annan nyhet i Threadspotter 2010 är att den som skriver parallella program enligt standarden OpenMP eller använder kommunikationsgränssnittet MPI har fått bättre stöd.

Dessutom samlar Threadspotter numera in tio gånger mer data vilket ger en högre precision i analysen av multitrådade program.

Hur går det annars med kommersen kring Acumem?
– Jo tack, vi utökar kundunderlaget och antalet stora partners ständigt, säger Erik Hagersten, företagets teknikchef.

– Under Supercomputing-konferenserna har jag varit inbjuden att prata i de lokala kundteatrarna/kundeventen för Sun, HP, Intel och Microsoft. Det är inga dåliga lekkamrater det.

Acumem har nyligen fått flera bidrag för att vidareutveckla sin teknik. Dagens Threadspotter ger tips till utvecklaren. Nästa generation kanske kan modifiera program på egen hand, även utan tillgång till källkoden.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus