JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fordonskrisen sänkte Elektronikgruppen

Börsnoterade Elektronikgruppen redovisar 23 procents lägre försäljning för 2009 än för året innan, och en förlust på nära 70 miljoner kronor före skatt. Bolaget hänför större delen av nedgången till vikande beställningar från fordonsindustrin.
Elektronikgruppen ser tillbaka på ett tufft 2009, då omsättningen minskade från 935 miljoner kronor 2008 till 718 miljoner kronor. Komponentdistributionen i EG Electronics, det största affärsområdet, minskade från 657 till 507 miljoner kronor, och vinsten från året innan på 36 miljoner byttes mot en förlust på 2,3 miljoner kronor.

Ändå påpekar företaget i sin bokslutskommuniké att telekom och medicinteknik, plus i viss mån energiområdet, har hållit en stabil efterfrågan. Man säger till och med att man tagit marknadsandelar inom telekom, såväl i Norden som i Kina.

Istället är det de kommersiella fordonen som dragit ner försäljningen. Här gick orderkurvan brant nedåt under fjolårets första två kvartal, för att sedan plana ut och öka svagt i slutet av året. För att parera nedgången fick EG Electronics minska sin personal, slå samman enheter och omförhandla en del avtal, vilket kostade företaget 7 miljoner kronor. Bland annat slogs enheterna Components, Display & Systems samt Electromechanics samman till den nuvarande affärsenheten.

Komponentdistributionen var ändå det område som gick minst dåligt. Produktionen av egna komponenter, inom EG Products, gjorde en betydligt större förlust, resultatet stannade på minus 42 miljoner kronor att jämföra med 27 miljoners förlust året innan. Försäljningen minskade från 126 till 103 miljoner. EG gör induktiva komponenter i tre fabriker, i Estland, Skottland och Sri Lanka. För att få lönsamhet i verksamheten siktar man nu på att flytta över allt mer produktion till just Sri Lanka. Där har företaget ökat personalstyrkan med 130 personer, att jämföras med 115 personer som fått lämna företaget på andra orter.

Man har därtill dragits med leverans- och kvalitetsproblem, vilket man vill lösa genom att ta in en större del av produktionen och minska beroendet av underleverantörer.

Produktionsutrustningarna, i EG Production Technology, minskade sin försäljning med nära 30 procent, från 154 till 110 miljoner, och 2008 års resultat strax över nollan vändes till en förlust på 8 miljoner. Sämst gick det i Danmark och Finland, där företaget också minskat sin personal. För att vända trenden har kontor öppnats och stencilproduktion påbörjats i Polen och Estland, och den polska verksamheten rapporteras gå bra.

Tack vare lagerminskningar lyckades dock företaget förbättra sitt kassaflöde relativt kraftigt, så att man i dagsläget faktiskt har mer likvida medel och en nästan lika bra soliditet som ifjol.

Till investeringarna hör också ett nyöppnat säljkontor i indiska Bangalore.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)