JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svenska distributörer på efterkälken

De europeiska komponentdistributörerna ökade sin försäljning med 13 procent under andra kvartalet. Men i Sverige backade marknaden, vilket fick Norden som helhet att notera en försäljningsminskning med 3,2 procent. Det skriver distributörsorganisationen Dmass i en färsk rapport.
Överlag går det bra för komponentdistributörerna i Europa, konstaterar Dmass. Ökningen under andra kvartalet på 13,2 procent innebär att försäljningen under första halvåret ökat med totalt 23 procent jämfört med fjolårets första halva, till 3,52 miljarder euro. Att ökningstakten minskat betyder också att färre komponenter har orimliga leveranstider eller behöver allokeras.

– Det är uppenbart att distributionen återgått till en måttligare takt efter flera kvartal av dynamisk tillväxt och allokering. Utsikterna för helåret är alltjämt mycket positiva, trots att makroekonomiska faktorer föranleder mer försiktighet, säger Dmass ordförande Georg Steinberger i ett pressmeddelande.

Sverige drog dock ned genomsnittet. Dmass särredovisar inte den svenska försäljningen, men konstaterar att "Norden minskade med 3,2 procent, huvudsakligen på grund av en kraftig nedgång i Sverige". Uppgifterna stämmer tämligen väl med gårdagens siffror från Svensk Industriförening, Sinf (länk), som visade att den svenska elektronikbranschen inte hade något bra första halvår. Många svenska distributörer ingår i statistiken från i Sinf genom medlemskap i branschföreningen Svensk Elektronik.

Kontrasten är slående mot Östeuropa som ökade med 31, procent, Tyskland som ökade med 21 procent och Schweiz som gick fram 19 procent. Siffrorna gäller årets andra kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol.

Flashminnen var den produkttyp som ökade mest, plus 26 procent, följt av processorer, 23,5 procent och strömförsörjningskretsar, 23 procent. Även analogt ökade, med 16 procent. DRAM minskade med över 10 procent, och DSP och programmerbar logik med ett par procent.

– Detta visar återigen att distribution kommer till sin rätt inom designintensiva områden som strömförsörjning, analogt och mikroprocessorer, säger Steinberger.


Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)