JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Trion som gör asic åtkomligt

Trion som gör asic åtkomligt

Analog design med extremt låg effektförbrukning som extra krydda är den nystartade konstruktionskonsulten Explorics specialitet. Tre asicutvecklare, närmast från pacemakertillverkaren St Jude Medical, ligger bakom företaget.
– Vi har funderat på att starta ett eget företag en tid, men det var först när St Jude beslutade att lägga ner utvecklingen här i Sverige som det hela tog fart.

Det berättar Allan Olson som just startat Exploric tillsammans med sina två kollegor Jörgen Edvinsson och Lars Karlsson. Alla tre drabbades då medicinteknikföretaget St Jude strax före årsskiftet beslutade att lägga ner all forskning och utveckling av pacemakrar här i landet.

– Vi har arbetat med asicutveckling till pacemakrar i flera år. Två av oss har även arbetet med asicutveckling på Ericsson och Infineon, och alla har mellan 17 och 22 års erfarenhet av asicutveckling, säger Allan Olson.

Genom åren har de utvecklat en mängd chips inom telekom och medicinteknik. Det handlar om konstruktioner för allt från GPS, ADSL, Dect och AXE till basbandskretsar för mobiler och effektstyrning på radiobasstationer, liksom självklart också ett stort antal pacemakerkretsar.

Med den erfarenheten i ryggen vill man nu försöka förmå svenska medelstora företag att våga sig på att utveckla egna asicar. Trion är övertygad om att det skulle kunna vara kostnadseffektivt för många företag som idag arbetar på kretskortsnivå att ta konstruktionen till en asic, förutsatt att volymerna är tillräckligt stora.

Explorics specialitet är som sagt analogt och mixed-signal. Kostnadsmässigt innebär det en stor fördel då analogt inte lönar sig att krympa processmässigt på samma sätt som när det handlar om en digital konstruktion.

– Det går att få en prototyp till en hyfsat rimlig kostnad. Priset beror självklart på hur avancerad konstruktionen är, men det går att ta fram en analog asicprototyp för några miljoner kronor, säger Jörgen Edvinsson.

Redan nu förs diskusioner med några kunder, vilka vill man dock inte avslöja. Däremot nämner Allan Olson att audio samt olika typer av implantat och batteridrivna konsumentprodukter är några tänkbara tillämpningar som företaget riktar in sig på, förutom medicinsk elektronik.

– Många i Sverige kan digitalteknik och rf, men det är inte så många som kan konstruera analoga asicar. Vi har även spetskompetens inom ultralåg effektförbrukning. När andra pratar om milliampere, talar vi ofta om mikro- eller nanoampere, säger  Lars Karlsson.

Energiskördning är därmed ett området som ligger nära till hands. Det är också något man redan studerat närmare under utvecklingsarbetet på St Jude, även om det visat sig vara svårt att utveckla en pacemaker som driver sig självt och samtidigt är tillräckligt tillförlitlig.
 
Exploric har kontor i Electrum i Kista, där man just nu arbetar med att bygga upp en komplett utvecklingsmiljö som kan användas genom hela konstruktionsarbetet. Om några veckor beräknas alla pusselbitar ha fallit på plats.

– Men vi funderar vi på om vi inte ska ha en samarbetspartner som hanterar produktionstest på sikt, säger Allan Olson.

Var tillverkningen av kretsarna kommer att ske är inte hugget i sten. Beroende på vilka processkrav som kretsen ställer, kommer företaget att välja en lämplig tillverkningsprocess.

 – Genom åren som asicutvecklare har vi hunnit knyta kontakt med flera potentiella foundryn. Vi kommer i första hand att använda så kallade shuttleprogram, där man samlar flera konstruktioner på en kiselskiva, säger Lars Karlsson.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus