JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Du har väl inte missat: SIO för IoT rullar

Du har väl inte missat:

SIO för IoT rullar

Nu är Vinnovas SIO-utlysning som vill uppmuntra forsknings- och innovationsprojekt inom området Sakernas Internet (Internet of Things) igång. Här prioriteras projekt med stor potential att leda till tjänster och produkter. Sista ansökningsdagen är den 14 april klockan 14.00.
Det strategiska samverkansprogrammet SIO – kort för Strategiska Innovationsområden – för Sakernas Internet har öppnat för ansökan.

Utlysningen har en total maximal budget om 20 miljoner kronor på två år. Den kommer att kunna finansiera fem till tio olika projekt, där Vinnova som mest står för 50 procent av projektfinansieringen. Och det övergripande målet med programmet är, enligt Vinnova, att:

"Svensk industri och offentlig sektor ska bli bäst i världen år 2025 på att utnyttja fördelarna med IoT”.


Den stora nationella SIO-satsningen som Vinnova driver tillsammans med Energimyndigheten och Formas syftar till att få svenskt näringsliv, offentlig sektor och akademi att stärka varandra genom att gemensamt prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation. Det är en röd tråd som genomsyrar alla SIO-utlysningar, även denna. Så för att ett projekt ska bli godkänt måste fler aktörer samverka.

Den aktuella IoT-utlysningen stänger den 14 april, medan beslutet om utgången kommer att meddelas strax efter midsommar, den 26 juni. Därefter är planen att de utvalda projekten ska kunna starta från och med den första september i år.

Här kan du läsa Charlotte Brogrens, generaldirektör på Vinnova, syn på myndighetens  SIO-program (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)