JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Konsult med egen radar

Konsult med egen radar

Göteborgsbaserade Qamcom är något så ovanligt som ett hårdvaruinriktat konsultbolag med egna produkter. Det handlar om en radar på 77 GHz som bland annat kan användas för aktiv säkerhet till jordbruksmaskiner, lagertruckar och anläggningsmaskiner och för övervakning av järnvägskorsningar och industriområden.
Att utveckla egna produkter är alltid ett risktagande. Dels tar det tid och kostar pengar, dels kan man aldrig vara säker på att någon vill köpa produkten när den väl är klar. Dessutom riskerar ett konsultbolag att bli en konkurrent till sina kunder samtidigt som det interna utvecklingsprojektet lätt försenas när kundprojekten prioriteras.

– Vi har en lite annan bakgrund än andra konsultbolag eftersom vi började som ett produktbolag och fick känna på att det kan gå dåligt, men också riktigt bra, säger Magnus Kilian som är vd på Qamcom Research & Technology.

Det senaste egna projektet är en radar på 77 GHz för övervakning av järnvägskorsningar. Valet av frekvensband hänger samman med att det används i fordonstillämpningar vilket innebär att det finns förhållandevis billiga och tillförlitliga komponenter att tillgå. Dessutom innebär högre frekvenser att mikrovågskomponenter och antenner blir små.

Systemet ska ersätta de föråldrade induktiva sensorer som håller koll på att inga personer eller fordon finns mellan bommarna när tåget ska passera.

– Vi har fått ett ramavtal med Trafikverket där vi ska leverera system som övervakar plankorsningar.

Det handlar om en dopplerradar som på en inmätning kan mäta avstånd, hastighet och vinkel i höjd och sida till målen, det vill säga personer, fordon eller andra objekt. Förutsatt att målarean är tillräckligt stor, runt en kvadratmeter, är upplösningen i avstånd ungefär två decimeter och upplösningen i hastighet cirka 0,1 m/s. Mottagarbandbredden är 20 till 40 MHz för att få rätt avståndstäckning för tillämpningen.

För att få hög upplösning i vinkel används åtta mottagarantenner och signalen från de åtta antennerna processas simultant av olika detekterings- och estimeringsalgoritmer som undertrycker oönskade reflexer samtidigt som avstånd, hastighet och vinkel till målen beräknas.

De tre sändarantennerna ger Mimo-funktionalitet för att ytterligare förbättra vinkelmätningen och dessutom har de en flexibel styrning av sändlobens vinkeltäckning.

Hårdvaran är baserad på en kommersiellt tillgänglig krets som sitter på ett mönsterkort som Qamcom designat. Mönsterkortet är tillverkat i ett material med låg dämpning för mikrovågssignaler. Det innehåller förutom kretsar och ledare även antennerna som består av små etsade element sammankopplade av tunna ledare, så kallade patchantenner.

De första systemen ska installeras i slutet av året samtidigt som Qamcom letar fler tillämpningar för radarsystemet.

– Vi tittar brett, systemet kan användas för all möjlig övervakning och styrning.

Några exempel som Magnus Kilian nämner är övervakning av lager, industriområden eller kärnkraftverk men också att räkna fordon eller låta trafikflödet styra ljussignalerna i en vägkorsning.

– En radar är väldigt robust. Den påverkas inte av smuts eller väder och dessutom är den integritetssäker vilket gör att den kan slå ut kameror i vissa applikationer.

Fem nischade bolag
Qamcom startades av Johan Lassing och Patrik Bohlin som bägge doktorerat på Chalmers inom kommunikation och signalbehandling. Från 2001 fram till år 2008 utvecklade företaget routrar och switchar till en större telekomkund. Det handlade om färdiga produkter där Qamcom tog ansvar för inköp och tillverkning liksom att packa produkten i kartonger och hantera serviceärenden eller problem som kan uppstå när någon ingående komponent slutar tillverkas.

Idag består koncernen av fem bolag med cirka 125 anställda där Qamcom Research & Technology ligger närmast den ursprungliga verksamheten i så måtto att företaget kombinerar konsultverksamhet med egna produkter.

Konsultandet ger en bas att stå på samtidigt det alltid finns en uppsida med egna produkter och att åta sig projekt till fast pris. Företaget gör det även för projekt på flera miljoner och erbjuder sig dessutom att dela intäkterna med kunden som i gengäld får en lägre faktura för konsultuppdraget.

Kärnan i gruppen är Qamcom Research & Technology som sysslar med hårdvaruutveckling inklusive FPGA:er, asicar, rf, mikrovåg och signalbehandling. Företaget utvecklar också egna radarprodukter.

Amparo Solutions knoppades av för åtta år sedan och är ett rent produktbolag som utvecklar och säljer sensorbaserade säkerhetssystem för bland annat vägar, järnvägar och lager. En del av produktutvecklingen görs dock av Qamcom Research & Technology.

Layer 10 startades för fyra år sedan och sysslar främst sysslar med utveckling och kvalitetssäkring av web- och mobilapplikationer. Företaget har även en mindre gruppering som kompletterar Qamcom i form av mjukvara för inbyggda system.

I dagarna har det tillkommit ett hårdvaruinriktat bolag i Kista med två anställda och så finns moderbolaget Qamcom Technology med fyra anställda.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)