JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Paketet kommer från EU. Kommissionen har i dagarna presenterat en ny arbetsplan för ekodesign och energimärkning. Nya produkter har adderats, medan tidigare krav i vissa fall har reviderats. Fokus ligger på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, skriver Energimyndigheten.

Den nya arbetsplanen gäller från 2016 till 2019 och beskriver vilka produkter som EU-kommissionen ska fortsätta att arbeta med och vilka krav på produkter som kommer att revideras.

Smarta produkter är en av flera kategori som EU valt att revidera kraven kring. Just nu pågår här en förstudie. Detsamma gäller exempelvis belysningssystem och styrsystem.

För att få fram vilka nya produkter som kommissionen ska arbeta med har den försökt uppskatta hur stor potential olika produktgruppen har att spara energi. Likaså har den tittat på andra miljöaspekter utifrån ett cirkulärt ekonomiperspektiv samt om kraven riskerar att överlappa med annan lagstiftning.

Nya produktområden i arbetsplanen är: Solpaneler och inverterare, fastighetsautomation och styrsystem, elektriska vattenkokare, handtorkare, hissar, kylcontainrar och högtryckstvättar.

Till detta kommer en särskild utredning av it-utrustning. Här handlar det om nätverksutrustning för hushåll, basstationer, mobiltelefoner och andra smarta telefoner som ska få sig en rejäl genomsyn när det gäller cirkulär ekonomi.

För att hantera detta krävs nya mätmetoder. EU-kommissionen har givit europeiska standardiseringsorganisationer ett mandat att utveckla lämpliga mätstandarder.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus