JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Forskning för elit och amatör

Sveriges olympiska akademi är en nyskapad plattform som ska främja elitidrott, men även folkhälsan på sikt. Här samlas kompetensen inom sensornät, life science, nya material, innovation och entreprenörskap genom samarbete mellan Sveriges olympiska kommitté, KTH, Karolinska Institutet och Handelshögskolan.

Det är Sveriges olympiska kommitté som tagit initiativ till samarbetet mellan tre lärosäten i Stockholm: KTH, Karolinska Institutet och Handelshögskolan.

– Här finns kompetensen inom life science, sensornätverk, nya material och för innovation och entreprenörskap. Nu kopplar vi ihop den och länkar den till SOK:s resursteam och till olympierna, talangerna och tränarna, säger Hans Vestberg, SOK:s ordförande.

För KTH:s del handlar engagemanget om teknikforskning. Redan idag har lärosätet mycket forskning inom både life science och sensornät.

Anders Eriksson, professor i strukturmekanik och ansvarig för samarbetet från KTH:s sida, menar att kroppsfixerade sensorer är ett av KTH:s planerade fokusområden.

Här handlar det om att registrera, överföra och analysera olika data. Det kan vara positionsbestämningar och rörelseanalyser i det lilla, teknikfrågor i övningar, liksom det stora, såsom positionen i ett pågående lopp. Det är ett område som är viktigt för idrottarna själva, men också av stort intresse för media och arrangörer som vill förbättra åskådarnas upplevelser

– Det handlar både om att förstå hur människan fungerar, som är KI:s nisch, men även hur man till exempel utvecklar de bästa redskapen, där KTH har en viktig roll. Sedan kommer Handelshögskolan in när det handlar om innovation och entreprenörskap, berättar Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor på Karolinska Institutet.

Samtidigt är alla inblandade överens om att den kunskap och de metoder som genereras inom ramen för det nya samarbetet i framtiden även kan komma att ha betydelse för  folkhälsan.

– Vi får se vad det här har för bäring på folkhälsan. Elitidrott är inte definitionsmässigt hälsosamt, så det är viktigt att förstå hur vi ska få elitidrotten mer hälsosam. Men elitidrottarna är också viktiga förebilder för att locka unga till idrotten, och det ger effekter på samhället i stort, säger Karin Dahlman-Wright.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)