JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ericsson stuvar om i ledningen och skärper fokus

Fredrik Jejdling tar över efter Arun Bansal som chef för det tunga affärsområdet Networks. Dessutom ska kärnområdena nät, digitala tjänster och Internet of things få större resurser. Sammantaget ska det här förbättra Ericssons rörelseresultat och rörelsemarginal samt återta teknik- och marknadsledarskap.

Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm stuvar om rejält bland cheferna och kapar dessutom ett mellanled genom att slå ihop dagens två nivåer – Koncernledningen och Globala ledningsgruppen – till en ny koncernledningsgrupp.

Dessutom minskas antalet geografiska regioner till fem marknadsområden och affärsenheterna ombildas till tre stycken affärsområden. 

Ny chef för det viktiga affärsområdet Networks blir Fredrik Jejdling som idag är chef för affärsenheten Network Services. Arun Bansal, som idag är ansvarig för Networks blir chef för försäljningen i Europa och Latinamerika.

Företagets strategi- och teknikchef Ulf Ewaldsson blir ansvarig för affärsområdet Digital Services medan Niklas Heuveldop, som idag är koncernansvarig för försäljningen, tar över hans område, som samtidigt döps om till Technology & Emerging Business.

För att få upp lönsamheten ska Ericsson omfördela resurserna genom att satsa mer på kärnområdena nät, digitala tjänster (OSS/BSS och telekomkärnnät) samt Internet of things (IoT).

För det senare gäller att fokus skiftar till en plattforms- och lösningsorienterad strategi från dagens inriktning som är tjänstedriven och utgår från systemintegration. Detta ska skapa bättre förutsättningar för att utnyttja skalfördelar och öka effektiviteten.

Företaget rensar också ut diverse surdegar vilket belastar rörelseresultat för första kvartalet med 3 – 4 miljarder kronor. Omstruktureringskostnaderna för 2017 uppskattas bli 6 – 8 miljarder kronor.

Ytterligare avsättningar, relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, kommer att göras i första kvartalet 2017 och uppskattas bli 7 – 9 miljarder kronor.

– Ericssons teknik- och marknadsledarskap har under en tid varit utmanat, och koncernens strategi har inte gett förväntat resultat. I vår genomlysning av strategin har vi noggrant lyssnat på kunder världen över och gjort en omfattande analys av både portfölj och hur vi presterar. Idag presenterar vi åtgärder för att snabbt återställa lönsamheten. Vi etablerar också en startpunkt för att leda teknikutvecklingen och skapa världsledande lösningar inom de områden som vi valt att fokusera på, säger Börje Ekholm i dagens pressmeddelande.

Dessutom öppnar Börje Ekholm för att sälja de två delarna Media respektive Molnhårdvara.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)