JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Hjälper dig säkra mot EMC

Hittills har det inte funnits någon standard som beskriver hur säkerhetskritiska system skyddas mot följderna av elektromagnetisk påverkan. Nu kommer en sådan, SS-EN 61000-1-2, som knyter ihop EMC- och SIL-världen.

De generella EMC-standarderna innehåller inte några villkor för vilka funktionsstörningar som man kan acceptera hos en produkt som utsätts för elektromagnetisk påverkan. Istället lämnas det till tillverkaren att ange.

Självklart måste komponenter som sitter i system med någon sorts säkerhetsbetydelse tåla mer än andra. Hittills har det dock inte funnits någon direkt koppling mellan EMC-standardernas nivåer och det system med SIL-klassning som beskrivs i andra standarder (SIL = safety integrity level).

SS-EN 61000-1-2 är en ny standard ämnad att hantera gapet mellan EMC- och SIL-världen. I standarden kopplas EMC till standarderna i serien SS-EN 61508 (IEC 61508).

Här behandlas bland annat EMC-aspekter på olika nivåer i systemet och principer för verifiering och validering. Det ingår särskilt ett avsnitt om provning och om val av provning med tanke på funktionskraven.

Förutom gängse EMC-frågor, hur elektriska apparater påverkar varandra, tar standarden också upp elektrostatiska urladdningar (ESD) och tålighet mot kraftiga elektromagnetiska pulser (HEMP).

Här kan du se en preview av SS-EN 61000-1-2 (länk).

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus