JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Om två år ska ett testcenter för den globala vindindustrin börja byggas i norra Sverige, enligt plan. Här ska kommersiell testning i kallt klimat erbjudas, liksom forskning. Rise driver projektet i samarbete med nederländska ECN, Energy Research Centre of The Netherlands.

– Vi kan ännu inte säga var testcentret ska byggas, men vi har fem platser som vi undersöker i detalj just nu, säger Stefan Ivarsson projektledaren på Rise.

Några milstolpar i projektet:

2017: Utvärdering av platser
2018: Miljöinventeringar och tillståndsansökan
2019 : Tillstånd och tidigast byggstart (förutsatt att tillstånden är på plats)

Platserna som utvärderas ligger i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Viktigt är att den slutgiltiga vinnaren har stor sannolikhet för isbildning, minst 350 timmar med ispåväxt per år. Likaså måste platsen ha acceptabla vindförhållanden och infrastruktur i form av kraftnät och vägar.

Anledningen till att Rise och ECN kommit överens om att samarbeta kring utveckling och drift av ett testcenter för vindindustrin i norra Sverige är att det anses finnas stor potential för vindkraft i kallt klimat. Samtidigt kräver is och låga temperaturer pålitlig och beprövad teknik.

Testcentret gör ...

... att Rise och ECN kan erbjuda:

• fullskalig testning, undersökning, verifiering och certifiering av nya generationer vindkraftverk (och deras delsystem) för kalla klimat

• test och valideringstjänster för prov- och prototypturbiner (och deras delsystem och komponenter), liksom datainsamling, mätning, övervakning och fälttjänster

När testcentret väl står klart ska det erbjuda möjligheter till kommersiell testning av exempelvis vindkraftverk, turbinkomponenter och delsystem, men också forskning.

– Testverksamheten riktar sig främst till industrin medan forskningsverksamheten kommer att vara öppen för forskningsprojekt på olika nivåer, både för svenska och internationella forskare, förklarar Stefan Ivarsson.

Rise driver sedan tidigare fältanläggningar under kalla förhållanden i Sverige. Samarbetspartnern ECN har lång erfarenhet av testverksamhet med eget fullskaligt vindturbinprovscenter och ett ackrediterat mätteam i Holland, dock utan möjlighet till  tester i kallt klimat.

– Vi kommer att erbjuda tjänster inom test och verifiering i kallt klimat i samarbete med ECN, säger Stefan Ivarsson.

Projektet finansieras av Rise, Skellefteå Kraft, Vattenfall, Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum vid Chalmers, Vindkraftscentrum samt Vinnovas forskningsprogram Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Den totala kostnaden beräknas till mellan 50 och 150 miljoner kronor, där osäkerhetsfaktorn ligger i anslutningskostnaden för elnätet och hur mycket investeringar som behöver göras i ny infrastruktur.  

 

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)