JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

All elektronik stör eller störs av radiovågor och elektromagnetiska fält. I ”Introduktion till EMC” avdramatiserar författarna ämnet. Boken kan användas som ett uppslagsverk eller läsas i utbildningssyfte.

– Vi som håller på med EMC har svårt att få förståelse för att man måste  konstruera för EMC redan från början. Företag kommer på att man måste uppnå EMC alldeles för sent i konstruktions- och utvecklingsfasen. Det är oftast när man ska få produkten eller systemet CE-godkänt som man upptäcker att man inte klarar EMC-kraven, skriver Mikael Klasson i ett email till Elektroniktidningen.

Han har skrivit boken tillsammans med Jan-Olof Brink och Urban Lundgren som båda är med i organisationen IEEE:s avdelning för EMC, elektromagnetisk kompatibilitet.

– För cirka fem år sedan tog vi kontakt med högskolor och berättade om idéen och det mottogs glatt att det äntligen kommer en bok som beskriver EMC på ett lätt sätt.

Boken kan ses som ett komplement till de läroböcker som finns i ämnet. Den fungerar som en introduktion till EMC och passar inte bara för elektronikprogrammen utan även för mekanister och för företag i allmänhet som kommer i kontakt med EMC.

EMC handlar om förmågan hos en apparat eller utrustning att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla störningar. 

Många gånger upptäcks brister i EMC sent i processen och medför då kostsamma förseningar och problem. Det är därför viktigt att man redan på ett tidigt stadium tar hänsyn till EMC-direktiv och följer de lagar och regler som finns. 

EMC handlar inte bara om att man ska ha rätt kretskortskonstruktion med kretsval, kretsplacering och ledningar rätt dragna, utan också att alla gränssnitt måste vara rätt. Alltså alla don och kablar är rätt och att luckor har plats för eventuell skärmning.

Boken är på 128 sidor och kan inom kort beställas från Studentlitteratur eller sedvanliga nätbokhandlare. Priset är 248 kronor.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus