JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Solpaneler är elprodukter, och när de är trasiga omfattas de av EUs gemensamma regler för hantering av elskrot. Nu har Svensk Elstandard lanserat en standard för hantering av uttjänta solpaneler.

Än så länge är det inte många solpaneler som kasserats, men det kommer med all säkerhet att hända.

Viktigt i detta sammanhang är att mycket av materialet i panelerna kan återvinnas. Det är intressant eftersom panelerna kan innehålla glas och metaller såsom indium och silver. Det är även viktigt eftersom de också kan läcka giftiga ämnen till naturen.

Solpaneler omfattas av EU:s regler för hantering av elskrot, det så kallade Weee-direktivet 2012/19/EU.

Hur hantering och behandling av elskrot ska gå till rent praktiskt, beskrivs däremot inte i Weee-direktivet, som istället hänvisar till europeiska standarder. Sådana finns sedan tidigare för bland annat hantering av lampor och bildskärmar, och nu alltså även för solpaneler.

SS-EN 50625-2-4 fastställdes i december som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Standarden vänder sig till alla led i kedjan som samlar in och på olika sätt hanterar och behandlar de insamlade solpanelerna och används tillsammans med SS-EN 50625-1, som gäller allmänt för alla sorters elskrot.

I en kompletterande specifikation – SEK TS 50625-3-5 – anges olika analysmetoder och gränsvärden. I detta sammanhang framförallt för kadmium, selen och bly. Även denna ska användas tillsammans med en allmän del med benämningen SEK TS 50625-3-1.

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)