JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batterisensor ska få större repertoar

Göteborgsföretaget Insplorion, som utvecklar batterisensorer, får två miljoner från Energimyndigheten för att vidareutveckla sin teknik att i realtid mäta laddningen hos battericeller. Chalmers och fordonsutvecklaren Cevt ingår i utvecklingsarbetet, som beräknas pågå i 1,5 år.

Insplorion har en egenutvecklade batterisensorteknik, kallad NPS (nanoplasmonic sensing) – med rötter i just Chalmers. Idag kan sensorn mäta laddningen hos ett batteris celler i realtid.

Nu anslås två miljoner till projektet ”En multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning”, inom vilket två forskargrupper på Chalmers och Cevt ska utveckla realtidsmätningar av flera parametrar med samma sensor. Det handlar om att även mäta temperatur och kemiska förändringar.

I dagens lösningar mäts temperaturen i batteripacketet och inte i själva cellen. Men för att exempelvis kunna snabbladda ett fordonsbatteri effektivt behövs bättre mätmetoder. Likaså kommer nya kemier med natrium-jon och litium-svavel att undersökas inom projektet.

I ett pressmeddelande skriver Energimyndigheten att den ”bedömer att NPS har potential att användas som en ny analysmetod för utveckling av batterier där ett lyckat projekt kan bidra till att accelerera utvecklingen av batteriteknik samt leda till effektivare elektrifierade fordon.”

Göteborgsföretaget Cevt – som är ett utvecklingsbolag inom Geelygruppen – agerar kravställare från fordonsindustrin inom det aktuella projektet. Företaget ingår även i en industriell expertgrupp knuten till projektet. Där ingår även batteritillverkarna Saft och AGM Batteries samt elektronikutvecklaren Dukosi.

 

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)