JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
lördag 27 november 2021 VECKA 47

Ett standardiserat ”skal” ska göra data från olika leverantörer interoperabla. Förslaget kommer från Tyskland och ska underlätta införandet av det som kallas Industri 4.0.

Runt om i världen är olika organisationer och konsortier i full färd med att skapa sina versioner av smarta och uppkopplad produktion, Industri 4.0. Baksidan av myntet är att det riskerar att uppstå isolerade öar som inte kan ”prata” med varandra.

Från tyskt håll kommer nu ett förslag på ett internationellt standardiseringsprojekt kring något som kallas ”asset administration shell” (AAS), administrationsskalet eller förvaltningsskalet. Förslaget är grundat på ett tysk-fransk-italienskt arbete.

Ett administrationsskal är en standardiserad digital representation av en tillgång (”asset”) som ger åtkomst till information om tillgången och till dess funktioner. Tillgången och dess administrationsskal bildar tillsammans en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång som en motor eller en förekomst, en viss motor. Detta ger en grund för interoperabilitet mellan olika applikationer och för att man ska kunna bygga en digital representation av systemet (digital tvilling).

Planen är att den här standarden ska vara den första i en serie där andra delar närmare ska beskriva skalets struktur, tillhörande informationsmodeller, definition av tjänster och gränssnitt, säkerhetsaspekter och kommunikationsspråk.
 
De informationsbärande dataelementen förutsätts vara uppbyggda enligt de erkända internationella standarderna IEC 61360-1 och ISO 13584-42, i Sverige SS-EN 61360-1 respektive SS-ISO 13584-42.

Förslaget, Asset administration shell for industrial applications – Part 1: Administration shell structure, har beteckningen 65/761/NP och kan beställas från SEK Svensk Elstandard fram till 2019-11-08 som är sista dag för röstning. Om det startas, ska projektet drivas i den teknisk kommittén IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Svenska företag och högskolor är välkomna att delta och bidra i samarbetet genom motsvarande SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard, svensk medlem i IEC sedan 1907 och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Internationella standarder som tas fram inom IEC brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus