JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Återanvändning av batterier standardiseras

Återvinna batterier är bra. Återanvända är bättre. IEC håller på att skapa en standard för hur det ska gå till.

En standard för återanvändning av batterier. Det är tiden mogen för, anser den internationella standardorganisationen IEC.

Elektroniktidningens reporter slänger sällan batterier. De flyttas istället runt mellan klockor, cykellysen, ficklampor, brandvarnarnare och gitarreffektpedaler, alla med sina egna förbrukningsprofiler. Ofta är väggklockan slutstation.

Huvudsakligen sker min återanvändning med hjälp av trial-and-error. Men nu kan jag snart få hjälp av en standard utvecklasd på IEC, även om den snarare har elbilsbatterier och energilager för ögonen. 

IEC har tagit fram ett förslag som är ute på omröstning fram till den femtonde maj.

Standarden ska handla om hur man säkert och effektivt utnyttjar återanvända batterier. De kan härstamma från olika slags utrustning och ha olika historier. Och de kan komma att återanvändas för olika ändamål.

Standarden hanteras av underkommittén IEC TC 21 och har arbetsnamnet ”Requirements for reuse of secondary batteries” och beteckningen 21/1045/NP.

Du kan beställa standardförslaget på SEK Svensk Elstandard där ärendet hanteras på spegelkommittén SEK TK 21 ”Laddningsbara batterier”. Vill du vara med och bidra? Anmäl dig dit!

Ett närbesläktat projekt pågår i gruppen IEC TC 120, ”Electrical Energy Storage Systems”. Där diskuteras miljöfrågor kring energilager byggda av återanvända batterier. Gruppens serie IEC 62933 för elektriska energilagringssystem kommer att få en ny del. Här heter den svenska spegelkommittén SEK TK 120.

I oktober 2020, om corona tillåter, står SEK Svensk Elstandard som värd i Stockholm för IEC:s årsmöte då runt två tusen specialister samlas i olika tekniska kommittéer för att diskutera och skriva standarder.

SEK Svensl Elstandard är utsedd av regeringen att vara svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)