JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. LRF ber Ygeman om 5G på landsbygd

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vill att staten ser till att landsbygden får god 5G-täckning. LRF tror att 5G innebär en utvecklingsmöjlighet för svensk livsmedelsproduktion. 

I stallet på mjölkgården, på åkern för att kunna precisionsodla och i skogsområden som ska röjas, huggas eller markberedas – överallt behövs säker och stabil tillgång till fast och mobilt bredband, enligt LRF, för att nå politiska mål om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige.

Budskapet är riktat till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

LRF vill att regeringen ska ge Teracom i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda 5G-täckning. LRF pekar på höghöjdsmaster från Teracom som en möjlig bas för denna 5G-täckning.

LRF vill dessutom att Post- och telestyrelsen får i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning det går att kräva av kommersiella operatörer att de tillhandahåller 5G-uppkoppling för lantbrukets och andra samhällskritiska funktioners behov.

– Det handlar om att säkra att företagare i de gröna näringarna ska kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt.

– Idag har endast 53 procent av lantbruksföretagen tillgång till en snabb uppkoppling.

Digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader, men framförallt skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, vilket minskar resursanvändningen. 

Allt enligt LRF.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus