JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Drönare för tryggare tillvaro

Nu är det dags för drönare att börja ta ansvar. Det menar Vinnova som satsar 17 miljoner kronor på 15 projekt som alla arbetar med lösningar kring drönare som kan medföra ett tryggare och säkrare samhälle.

Drönare som följer blåljuspersonal, släcker skogsbränder, kontrollerar utsläpp från fartyg och bidrar till snabbare återstart av tågtrafik. Det är några av de 15 projekt som finansieras av Vinnova i en satsning på lösningar för ett hållbart och säkrare samhälle med hjälp av drönare.

– Nästa steg inom drönarområdet är att gå från experiment till att skapa nytta, något som vi nu ser hända inom ett antal områden, säger Erik Borälv, på Vinnova i ett pressmeddelande.

Myndighetens förväntan är att projekten som nu får finansiering ska leda till positiva hållbara effekter för både människor och samhälle genom fokus på ökad säkerhet. Alla projekt ska under nästa år medverka i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar. Datum och plats för detta kommer att bestämmas under våren.

De 15 projekten med namnen i bokstavsordning samt projektansvarig och fokus:

Automatiserad markstation för akutdrönare, Everdrone AB
Projektet utvecklar en automatiserad markstation. Den behövs för att i framtiden kunna erbjuda ett komplett drönarsystem i form av en prenumerationstjänst (Drones as a Service)

Dronesafe, Luleå tekniska universitet
Projektet utvecklar autonoma drönare, utrustade med gassensorer, för att övervaka nivåer av giftiga gaser i dagbrott efter sprängning.

Drönar- och robotbaserat underhåll och reparation av vindkraftverk i otillgänglig miljö, ACC Innovation AB
Projektet tar fram ett nytt koncept med drönare som kan lyfta och placera en robot som väger mer än 100 kg för reparation och underhåll på vindkraftverk.

Drönarsystem med bildigenkänning i realtid för effektivare och säkrare bevakning, Amkov AB
Projektet handlar om ett drönarsystem med bildigenkänning i realtid som ska kunna flyga programmerade rutter, alternativt manuellt, över ett industriområde utanför drönarpilotens sikt för att snabbt kunna uppfatta människor, fordon eller brand.

Drönarunderstödd inspektion av broar, Tyréns AB Stockholm
Projekt syftar till att göra det möjligt att använda drönare vid inspektion av broar genom att föreslå och demonstrera lösningar för hantering och analys av de relativt stora datamängder som en drönarunderstödd inspektionsmetodik innebär.

EDIT 3.0 - Elflyg och Drönare i samhällets, järnvägens och Trafikverkets tjänst: snabb och säker återstart av trafik, Outflight AB
Projektet ska bana väg för snabbare, säkrare återstart av trafik genom mobilt insamlad lägesbild vid exempelvis stopp i tågtrafiken på grund av spårspring, (osäkra) person- eller viltpåkörningar eller andra incidenter.

Högkapacitetsdrönare för brandbekämpning, Skogforsk
Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en drönare som kan användas för släckning av skogsbränder, speciellt för eftersläckning.

Inventering av skadad skog med autonom drönare, Katam Technologies AB
Syftet med projektet är att utarbeta säkra och precisa metoder för kartläggning och analyser av farliga träd och skadad, riskfylld skog.

Kontroll av rökgasutsläpp från fartyg med drönare, Chalmers,
Målet är att komplettera konventionell besiktning ombord med drönarmätning av svavelbränslehalt och kväveoxidutsläpp i förbipasserande fartyg.

Radiospaning för eftersök av saknade personer (RASP), Linköpings universitet
Projektet ska demonstrera en radiospaningsmodul som kan monteras på drönare som en del i ett komplett ledningssystem där drönare och eftersökspersonal samverkar.

Realtids-3D för övervakning av riskfyllda förlopp och miljöer, I-CONIC Vision AB
Video från drönare processas till 3D-modeller och vidare till automatisk mätning och analys för att 3D-dokumentera farliga områden och förlopp.

Seacat - riskminimering vid inspektion från havsytan, Göteborgs Universitet
Inspektion av marina anläggningar (både över och under ytan) är en nödvändig och integrerad del av anläggningsdrift.

Säkrare arbetsmiljö för rennäringsföretag, Dálvvadis ekonomisk förening
Renskötare arbetar ofta ensamma i svår terräng. Utmaningen är att skapa uppkoppling och möjligheter att meddela sig och följa en person som befinner sig bortom normal mobiltäckning.

TYRA TrYgghetsResurs Autonom, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Projektet ska utveckla en liten och lätt drönare som, genom att följa polis och räddningstjänst under insats, kompletterar den bildbaserade dokumentationen från blåljuspersonalens personburna kameror.

Underwater Drones for Seaweed Farm Monitoring and Sampling, KTH
Projekt fokuserar på robotsystem för att tillgodose efterfrågan på inspektions- och övervakningsoperationer, genom en undervattensrobot som inspekterar och tar prover i en algfarm.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)