JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elvägar kan bli en pusselbit för elektrifierade transporter

År 2045 ska transportsektorn i Sverige vara klimatneutral. För att nå dit kommer många olika lösningar att behövas. Nu har svenska och norska forskare undersökt hur elvägar ska kunna bli en del av lösningen, samt sammanställt nyckelfaktorerna i en rapport.

– Vi har tittat på förutsättningarna från olika aktörers perspektiv. Det handlar om strategier för utbyggnad, drift och underhåll, standarder, faktorer som leder till acceptans av elvägar, och utveckling av internationellt samarbete, säger Martin Gustavsson, forskare på Rise i ett pressmeddelande.

Inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar" har forskare från det svenska forskningsinstitutet Rise i samarbete med Chalmers, KTH, Lunds universitet, VTI samt norska Transportøkonomisk institutt (TØI) tittat på hur elvägar ska kunna bli lyckosamma. Resultatet har utmynnat i en rapport.

– Den stora utmaningen är att kunna genomföra en storskalig satsning på elvägar. Det kräver att hela systemet finns på plats och för att det ska bli verklighet måste samtliga aktörer samverka, påpekar Martin Gustavsson och adderar:

– En viktig faktor blir att regelverket är tydligt så att de olika aktörerna förstår vad en satsning innebär.

Inom kort ska dessutom ett förslag från en statlig utredning att presenteras. Den tar upp hur en reglering av elvägar kan se ut och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Utredningens och den nyss nämnda rapporten anses kunna utgör en god kunskapsplattform för framtida utveckling.

Här kan du nå hela rapporten, men också en sammanställning, från projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar” (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus