JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Geotermiskt projekt gör litiumfynd – ändrar planerna

Ett brittiskt projekt för geotermisk energi har just konstaterat att det kommer vatten med rekordhög koncentration av litium ur borrhålet. Projektet anpassar omedelbart sina planer och håller tummarna för att kunna producera 4000 ton litiumhydroxid år 2026.

Tanken var att bygga fyra stycken geotermiska kraftverk. Planerna drogs upp av GEL (Geothermal Engineering Ltd) år 2009 och nästa år ska det första kraftverket tas i bruk.

Projektet heter ”United Downs Deep Geothermal Power Project” – inget ord om litium där. Men tester i somras bjöd på en glad överraskning. Den 12 augusti presenterade bolaget resultatet av en oberoende mätning: en litiumhalt på 250 milligram per liter. Det är världsrekord vad gäller geotermisk vätska, enligt projektet.

Varmt vatten pumpas upp, filtreras på litium, alstrar elektricitet i en turbin, passerar värmeväxlare för fjärrvärme, och pumpas ner igen. 
Processen blir miljövänlig genom att systemet är slutet och kulturvänligt genom att installationen tar lite plats.
Dagens litiumutvinning sker i gigantiska öppna bassänger där litiumet koncentreras genom avdunstning.

Därmed får projektet plötsligt ett tredje ben. Utöver att generera 20 MW el till elnätet och 55 MW värme till kringliggande orter hoppas det nu även kunna producera 4000 ton litiumhydroxid per år.

Koncentrationen av magnesium ska dessutom vara extremt låg. Detta är positivt för effektiviteten av den typ av utvinning som projektet planerar, DLE (direkt litiumutvinning). Det är en teknik som många tror på och utvecklar men som ännu inte används industriellt.

Utvinningen skulle teoretiskt kunna starta redan år 2023, men i så fall med lite mindre effektiva metoder, med en kapacitet på 1500 ton/år. Utvärderingar pågår.

Fyndigheten visade sig finnas under det första kraftverket i Redruth. Borrningar pågår just nu vid det andra kraftverket som ska byggas i Eden.

Borrhålet ska nå sitt slutdjup på 4,5 km i december. Där väntas temperaturen ligga mellan 170 och 190°C. Det höga trycket därmere gör att vattnet inte förgasas och den höga temperaturen hjälper vattnet att extrahera mineraler ur marken.

Sammanlagt fyra kraftverk ska byggas med byggtider på 18 månader. Om alla fyra visar sig stå på rika litiumfyndigheter kan deras sammanlagda produktion bli 4000 ton/år.

Ryan
Law

– Djup geotermisk värme och kraft är redan på väg att hjälpa världen att nå sina nollutsläppsmål. Att litiumproduktion nu kan läggas till – utsläppsfri och miljövänlig – kommer att driva fram ytterligare geotermiska projekt i Storbritannien och erbjuda ytterligare möjligheter till gröna jobb, säger Ryan Law, vd på GEL.

Litium är nyckelingrediensen i de litiumjonbatterier som sitter i elbilar, smarttelefoner och elverktyg. Tillverkningen av litiumjonbatterier kommer att mångfaldigas under de kommande två decennierna i takt med att transporterna elektrifieras.

4000 ton kommer inte att vara tillräckligt ens för Storbritanniens eget behov till sina kommande batterifabriker, som beräknas behöva 59 000 ton litiumkarbonat år 2035.

Dagens litium kommer i huvudsak från Sydamerika och Australien. Planer på ny litiumutvinning finns i Europa i bland annat i Spanien, Portugal, Polen och Finland.

I USA i Kalifornien på en plats kallad Djävulens kök planeras samma kombination av geotermisk litium och energi som i Cornwall. År 2024 ska årsproduktionen där kunna vara 60 000 ton.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)