JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Den 22 juni förlorade Huawei målet mot PTS i förvaltningsrätten och därmed även möjligheterna att sälja 5G-utrustning i Sverige. Domen överklagades snabbt men företaget fick fram till sista september på sig att formulera argumenten för att den högre instansen – kammarrätten – ska ta upp målet.

– Förvaltningsrättens dom är materiellt felaktigt på flera punkter. Det mest anmärkningsvärda är att domstolen utan vidare analys har accepterat Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens antaganden och svepande spekulationer, samt godtagit avsaknaden av konkreta bevis och detaljerade analyser från myndigheternas sida. Dessa myndigheter har getts ett alltför stort inflytande inom frågor som de inte har kompetens inom. Detta innebär också att PTS inte har fattat några självständiga beslut, säger advokat Henrik Bengtsson på Advokatfirman Delphi i ett pressmeddelande.

Han företräder bolaget och anser vidare att kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd, eftersom Post- och telestyrelsens beslut strider mot både svensk rätt och EU-rätten, med avseende på både materiella och processuella fel.

”Förvaltningsrättens dom lyfter viktiga, principiella frågor, men gav inte gehör för alla bolagets argument. Det är därför viktigt att dessa frågor prövas av en högre instans, speciellt vad avser de viktiga EU-rättsliga frågorna som målet rör, men även eftersom detta är det första målet som prövas efter att de aktuella bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) infördes.”, skriver företaget i pressmeddelandet och fortsätter:

Huawei yrkar också att kammarrätten ska begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i flera viktiga frågor om hur EU-rätten ska tolkas, för det fall kammarrätten inte delar Huaweis tolkning av dessa EU-rättsliga bestämmelser.

Hur lång tid det tar innan kammarrätten meddelar om den tar upp målet är inte känt.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)