JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Göteborg får labb för rymd-AI

Avancerad teknikutveckling för AI i rymdapplikationer och användningsområden för jordobservation, det blir fokus för Φ-lab@Sweden som ska drivas gemensamt av AI Sweden och den europeiska rymdorganisationen ESA.

Tanken är att samla industrin, investerare och forskare under samma tak för att stärka den europeiska rymdforsknings- och rymdindustrisektorn inom jordobservation och AI. Labbet kompletterar det arbete som redan sker i det svenska rymddatalabbet där Rymdstyrelsen, Luleå Tekniska Universitet, Rise och AI Sweden ingår.

Φ-lab@Sweden är det första som etableras inom ett större nätverk av Φ-lab som ESA planerar. Labben bygger på arbetet inom ESA:s forskningscenter för jordobservation, Esrin, och syftar till att utveckla innovativ teknik och tillgängliggöra den för marknaden.

Det som lockat ESA till Sverige är en teknik kallad edge learning och som gör det möjligt att träna AI-modeller direkt i satelliter. Detta sparar pengar och resurser eftersom man slipper skicka den massiva mängd data som satelliterna samlar in ner till jorden.

AI kan med hjälp av satellitdata till exempel identifiera översvämningar, illegalt fiske, avskogning, algblomning och miljökatastrofer.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)