JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vidareutbildning om krafthalvledare

Till hösten ger KTH en vidareutbildningskurs i krafthalvedare inklusive kislekarbid och galliumnitrid. Sista ansökningsdag är 19 april.

– Det är en ny kurs i meningen att den inte erbjudits annat än som doktorandkurs på ett tag. Vidareutbildningskursen vänder sig till ingenjörer verksamma i industrin. En del KTH-doktorander kommer att följa kursen samtidigt, skriver professor Carl-Mikael Zettreling till Elektroniktidningen.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och ger en översikt över moderna krafthalvledare och de fysikaliska grunderna för deras funktion. Typiska uni- och bipolära komponenttyper för likriktning och switchning behandlas, samt hur olika halvledarmaterial påverkar effektförluster och hållbarhet.

– Jag är involverad i att ta fram helt nya laborationer, som inkluderar mätningar på kommersiella komponenter.

Sista ansökningsdag är 19 april.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)