JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Magnus Svensson slutar den 3 juni och hans jobb som programchef för Smartare elektroniksystem blir därmed ledigt.

Det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet startade år 2014. Magnus Svensson kom in som programchef strax efteråt. Nu går han vidare till ett jobb med forskningsarenorna inom en satsning kallad Materialvetenskap för en hållbar värld, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

Smartare elektroniksystem har under hans ledning utvecklats väl och fick goda vitsord liksom klartecken för ytterligare tre år i den senaste utvärderingen, som gjordes hösten 2020 (länk). Lejonparten av de drygt 40 miljoner kronor som fördelas varje år går till samarbetsprojekt mellan företag, institut och akademi medan en mindre del går till riktade satsningar.

De sammanlagt 17 innovationsprogrammen som Vinnova driver är tänkta att löpa över 12 år så Smartare elektroniksystem har hunnit lite drygt halvvägs.

Rent formellt är programchefen anställd av Teknikföretagen som också sköter rekryteringen.

Den vill att Magnus ersättare ska ha följande kvalifikationer:

  • Du har erfarenhet från forsknings- och innovationsarbete.
  • Du har god kunskap om hur innovationssystemet fungerar och begrepp som utlysningar, projektportfölj och färdplaner har varit en självklar del i ditt arbete.
  • Du är en skicklig relationsbyggare, har ett stort industriellt nätverk och trivs i rollen att företräda Teknikföretagen.
  • Vi ser gärna att du har haft erfarenhet av personalansvar.
  • Du har en akademisk examen, till exempel som civilingenjör. Du har med fördel en inriktning inom elektronik och/eller digitaliseringsfrågor på högskolenivå.
  • Du besitter god sakkunskap inom forskning, innovation, elektronik och digitaliseringsområdet och är intresserad av att förstå och påverka utvecklingen politiskt i Sverige och i EU.
  • Du har förmågan att snabbt sätta dig in i ett nytt område och bedöma vad som är viktigt och vad som bör prioriteras samt har en god analytisk förmåga.
  • Du är en lagspelare.
  • Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
  • Du är en god skribent och har förmågan att ta fram skriftliga underlag som remisser, officiella skrivelser och debattartiklar.
  • Du är en van föredragshållare vid konferenser och seminarier.

Mer information finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus