JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Batteritillverkaren Alelion rekryterar expertis och lägger tio miljoner kronor på modern utrustning för test av battericeller. Anläggningen i Göteborg kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.

Alelions nisch är att skräddarsy batterier på litiumjonceller för användning i specialfordon. Detta i en värld där merparten av batterier är optimerade för vägfordon, särskilt personbilar.

Kundernas fordon är tunga och används i hamnar, på flygplatser, i byggindustrin och i liknande driftmiljöer.

Helt andra batteriprestanda krävs än för en vanlig personbil. Fordonen kräver mer energi och större effekt, och de måste klara dygnet-runt-drift i krävande miljö med temperatursvängningar, vibrationer och andra påfrestningar.

Det handlar inte ens bara om att optimera för fordonet i sig utan för det system som det används i. Alelion kan exempelvis behöver räkna på att ett fordons batteri kanske lika mycket kommer att användas som energilager som för att driva fordonet.

Utöver test och och utveckling gör Alelion även sin egen produktion av batteripack utgående från andras battericeller – utbudet av celler kommer att fortsätta att växa enormt under ytterligare ett par decennier.

Alelion ser en marknad för sin nisch år 2030 på 30 000 fordon hos 20 kunder och tror sig om att kunna leverera batterilösningar till hälften av denna volym. Till dess behöver företaget växa 50–60 procent årligen.

Rekrytering av batteriingenjörer till den nya anläggningen pågår.

Det nya labbet

Alelion är i färd med att bygga upp en ordentlig kunskapsbas kring alla battericellstyper på marknaden idag.

Det är här det nya labbet kommer in: det ska utvärdera celler från olika celltillverkare med avseende på egenskaper, kemier och design.

Karaktärisering och prestandamätning kommer ske vid olika åldringsstadier. Det är även möjligt att testa för djupåldring till låga SOH-värden (State of Health).

Testerna sker i klimatskåp och täcker in såväl låga som höga temperaturer.

Mätningar i fält hos Alelions kunder gör att verkliga körcykler kan testas i labbet. Både standardiserade labbcykler och uppmätta körcykler testas. Härigenom kan åldringstestningen inkludera till exempel peakströmmar från återmatande laddpulser som uppkommer vid inbromsning av fordon.

Labbet kan testa höga strömmar. Åldringsprocesserna är inte linjära och idag är kunskapen om dessa begränsade och ett pågående forskningsområde, varför labbet tillför viktig förmåga till Alelion och Alelions kunder.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus