JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Drygt en miljon har använt 5G

Mer än en miljon abonnemang har använt 5G-näten under 2021 men 4G är fortfarande helt dominerande för både samtal och data. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2021.

Antalet 5G-abonnemang har fyrdubblats från år 2020 till 2021 men trots det var trafiken de hanterade minimal. 95 procent av all mobil datatrafik gick fortfarande över 4G.

Totalt sett ökade datatrafiken i mobilnäten med nära 30 procent under 2021, en fortsatt hög ökningstakt om än något lägre jämfört med 2020.

Tre av fyra hushåll hade under 2021 abonnemang som medger 100 Mbit/s eller mer. Denna andel har ökat med fem procentenheter per år under de senaste åren. Efterfrågan på de allra snabbaste abonnemangen som klarar 1 Gbit/s var fortfarande låg. Endast fem procent av hushållen hade ett sådant abonnemang, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Inom fast bredband fortsatte andelen abonnemang via fibernät att öka under 2021. Nära åtta av tio av alla abonnemang för fast bredband var via fibernät.

Nära tre fjärdedelar av samtalsminuterna i mobilnäten ringdes via 4G under 2021, vilket var en 25-procentig ökning jämfört med 2020. Ökningen har skett på bekostnad av samtal via 3G-näten som fortsatt minska. Totalt sett ökade antalet samtalsminuter i mobilnäten något, men i långsammare takt än under det första pandemiåret 2020.

Statistiken finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)