JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Trafikanalys: Se till att också hyresgäster får laddplatser

Myndigheten Trafikanalys presenterar 23 idéer om klimatåtgärder inom trafiken. Allt från klimatzoner för tunga fordon till laddplatser för hyresgäster och subventioner av dragning av el till elflygplatser.  

Trafikanalys och fem andra myndigheter har tagit fram förslagen och hoppas att regeringen ska ha användning av dem i nästa klimathandlingsplan. 

Det är idag tillåtet för kommuner att skapa zoner där enbart gas- och elbilar får köra.

Men ingen kommun har gjort det.

Ett av flera problem med sådana zoner är att de drabbar fattiga och rika olika. Ett enklare koncept enligt Trafikanalys vore klimatzoner som enbart gäller tung trafik. Konceptet finns i andra länder, och har där dessutom införts samordnat mellan fler kommuner för att underlätta.

Det är ett av förslagen i rapporten, som du kan läsa här (länk).

Här är några andra förslag: 

• Skapa regler kring laddplatser för boende i bostads- eller hyresrätter. De råder inte över sin parkering – hur ska kostnader fördelas? Ska fordonsägaren ska ha rätt att installera egen utrustning? Hur ska föreningsdemokratiska frågor hanteras?

• Inför en tillfällig skrotpremie till privatpersoner vid inköp av en ny eller begagnad bil.

• Skapa regler kring V2G. 

• Höj klimatpremien till lastbilar och arbetsmaskiner från dagens 345 miljoner till 500 miljoner år 2024 och 1100 miljoner år 2026.

• Den sänkta energiskatten på bensin och diesel får inte bli permanent

• Utred om reduktionsplikten ska omfatta fler bränslen än bensin, diesel och flygfotogen

• Utred om reduktionsplikten ska utvecklas efter 2030 – kanske till ett utsläppshandelssystem?

• Ett av förslagen inom sjöfart är att införa ett konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell

• Ett av förslagen inom luftfart är att utreda ett investeringsstöd för framdragning av el för elflyg

Trafikanalys gör även tummen upp för den Nationella strategin för elektrifiering och dess rekommendationer kring styrmedel för laddinfrastruktur och vätgas, underlättad laddning i samfälligheter och på gatumark och enklare betalning. 

Syftet med förslagen är att hjälpa transportsektorn nå ett nollutsläppsmål år 2045, på ett hållbart, samhällsekonomiskt effektivt och robust sätt.

Trafikanalys lämnar brasklappen att EU:s 55-procentspaket som nu förhandlas kan få stor betydelse för vilka styrmedel som kan användas i Sverige. 

Här finns Trafikanalys förslagslista, inklusive motiveringar, inom vägtrafik, sjöfart och luftfart (länk)

KÄLLA: Trafikanalys och nyhetsbrevet Om EV

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)