JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Northvolt siktar på 10 kg/kWh år 2030

När Northvolt är i full drift kommer koldioxidavtryck att vara en tredjedel av referensvärdet för en battericell. År 2030 tror Northvolt att det är en tiondel.

Skattningarna kommer från Northvolts hållbarhetsrapport för 2022. Jämförelsen är mot en referenscell som svenska konsulten IVL tog fram år 2019.

Skillnaden mot referensen kommer sig av att koldioxidavtrycket för Northvolts egna processer i Skellefteå är försvinnande små. I snitt kan 94 procent av Northvoltcellernas utsläpp hänföras till de inköpta råvarorna. Tre procent ligger i den egna produktionen och tre procent är transport och logistik.

En del av datat för analysen är skattningar och annat är andrahandsuppgifter. Men Northvolt har certifierade livcsykelanalyser för sex av sina cellmodeller. Analysen följer EU-standard.

Den dag Northvolt kan tillgodoräkna sig input från återvunnet material, kan avtrycket sjunka till en dryg femtedel.

I siffrorna finns osäkehetsintervall. Undre gränsen för osäkerheten i referenscellen är 98 kg koldioxidekvivalenter per kWh. Där ligger Northvolt på 33 kg. Inräknat återvinning sjunker det till 22 kg.

Ambitionen är därefter 10 kg år 2030. Ett av knepen är att få underleverantörerna att etablera sig i Europa. Det ser ut att gå bra. Fyra av dem bygger anläggningar i Sverige. Det sänker utsläppen för transport och framför allt för energianvändningen.

Dessutom kommer Northvolt att effektivisera sina egna fabriker. En resepolicy för personalen ske subtrahera ytterligare lite utsläpp.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)