JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät

Inte bara industrin ser fördelar med privata 5G-nät, Västra Götalandsregionen ska bygga ett eget 5G-nät för att serva de 60 000 anställda. Det handlar om decentraliserad sjukvård, uppkopplade byggnader och att ersätta 20 000 Decttelefoner.

Regionerna står inför ett antal utmaningar men den kanske största är att antalet personer över 80 år blir allt fler. Från år 2021 till år 2040 kommer andelen att öka med 60 procent och en del av dem kommer att behöva vård i hemmen.

Dessutom har Västra Götalandsregionen, VGR, 20 000 Decttelefoner som behöver bytas ut mot något modernare som kan ha appar för att ta emot och skicka meddelanden.

Till det kan adderas all infrastruktur för att exempelvis styra fastigheter eller hålla reda på var olika inventarier finns, så regionen ser ett behov av ett heltäckande och tillförlitligt mobilnät.

Visserligen bygger operatörerna ut sina 5G-nät men de ger framförallt täckning utomhus. Detsamma gäller nästa generation av blåljusnätet Rakel. Dessutom finns det sedan något år spektrum tillgängligt för den här typen av privata nät.

Västra Götalandsregionen har kommit långt med planeringen och räknar med att kunna upphandla de första delarna redan nästa år, liksom att komma igång med utbyggnaden. Nätet är tänkt att vara färdigt till år 2028.

Det ska till att börja med ge täckning på sjukhusen medan de kommersiella operatörernas nät ska nyttjas för yttäckning.

Det finns inga siffror på kostnaden för att bygga och driva nätet men regionen anser att den ska ställas i relation till alla anställda som kommer att använda det, och som kan jobba effektivare, men också värdet på alla apparater som kopplas upp till det.

För den som är nyfiken på hur regionen resonerar och vill följa utvecklingen har VGR skapat en webbsida med videoinslag och texter.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)