JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Linear kollar effekten effektivare
Men en enda krets kan Linear Technology övervaka effektförbrukningen i ett system som har en inspänning på 7 V till 80 V. Den är idealisk att använda i telekomutrustning på 48 V, hävdar företaget.
När kretsen LTC4151 idag släpps är det världens första enchipslösning i sitt slag som når ut på marknaden. Det hävdar Linear Technology och tillägger att den lilla kretsen ger en mindre billigare och mer tillförlitlig lösning än vad som tidigare varit möjligt att åstadkomma.

LTC4151 uppgift är att bevaka effektförbrukningen i ett system, exempelvis i telekomutrsustning eller olika industritillämpningar. En orsak till att man vill övervaka effektförbrukningen i ett system kan exempelvis vara att man bättre vill kunna styra effektförbrukningen, optimera den eller kanske behöver man beräkna värmeutvecklingen i systemet för att avgöra om det krävs ett aktivt luftflöde eller inte.

Den lilla nykomlingen beräknar effekten genom att mäta ström och spänning – upp till 80V – på ingången. Vid mätningen utnyttjas en integrerad AD-omvandlare med 12 bitars upplösning, vilken ger hög noggrannhet i mätningen. Som mest är det ojusterade felet (TUE, total unadjusted error) för spänning- och strömmätningen ± 1.25 procent över hela temperaturområdet, -40°C till +85°C.

Kretsen använder ett tvåtråds I2C-gränssitt för att rapportera data. Likaså har den en lågspänningsingång som kan användas för att mäta spänningen från en termistor eller säkring. Data kan rapporteras kontinuerligt eller då så önskas, utan fördröjning. LTC4151 kan också försättas i shutdown-läge, varvid effektförbrukningen minskar till en tiondel.

LTC4151 finns att få i kapslade i en MSOP-10 eller en 3 x 3 mm stor DFN-10. De kostar 2,6 dollar i volymer om tusen stycken.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)