JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Novator Solutions: Konsult med egna instrument

Största NI-konsulten i Mälardalen och Guldallianspartner till NI plus egna produkter. Novator Solutions med 25 anställda lever i tät symbios med amerikanska NI, tidigare National Instruments.

National Instruments,

eller NI som företaget numera heter, har länge odlat ett ekosystem med företag som baserar sin verksamhet på Labview, Teststand och andra mjukvaror i kombination med modulär hårdvara som CompactDAQ, CompactRIO och PXI.

På senare tid har NI skalat ned det svenska kontoret och lagt över distributionen på CN Rood.

Vi tog tempen på tre konsult­bolag i Lund, Göteborg och Stockholm som till stor del baserar sin ­verksamhet på NI:s produkter.

Ett testsystem ser i grunden likadant ut om det ska testa batterier eller dammsugare, så vill man peka ut en specialitet hos Novator Solutions är det rf- och trådlöst. Kunnandet ligger i hur man sätter ihop hårdvaran, men framförallt i algoritmerna för processning av signalerna.

Allt är byggt på NI-produkter som Labview, Teststand och Veristand kombinerat med hårdvara i PXI- och CompactRIO-fomatet eller kompletta instrument från USRP-familjen. Bland annat används de bredbandiga vektorsignalanalysatorerna i VSA-familjen med trestegs nedkonvertering.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med NI och flest certifierade Labview-arkitekter i norra Europa, säger företagets vd Henrik Ulfhielm.

Tilläggas kan att bolaget blev Guldalli­anspartner 2015 och NI Center of Excellence i somras.

Novator Solutions grundades 2010 och många av de först anställda kom från konsultbolaget Endevo. 2014 lanserades den första egna produkten, NCR-2000 som idag är Hugin-2000.

Även om NI dragit ned verksamheten på sitt svenska kontor de senaste åren har det inte påverkat företaget.

– NI vill ha utökat samarbete med partners som passar in i deras strategi, vilket passar Novator Solutions väldigt bra.

Företaget har visserligen två mjukvaror – så kallade tool-kit – för kanalisering respektive inspelning av signaler som säljs via NI men det är framförallt Hugin, Munin och Oden som förklarar det nära samarbetet. Instrumenten används av militären för att övervaka spektrum. De kan spela in bredbandiga if- och rf-signaler men också ersätta tusentals radiomottagare.

Produkterna passar in i ett av NI:s strategiska områden: Aerospace, Defense and Government. Därmed får Novator Solutions hjälp med att marknadsföra sina produkter över hela världen samtidigt som NI gagnas av att de till hundra procent baseras på företagets hårdvara.

– Vår nya flaggskeppsprodukt Oden-3001 Intelligent RF Recorder är väldigt häftig. Den har en teknik som inget annat instrument har, vad vi vet.

Det handlar om en mycket bredbandig radiomottagare med hög prestanda som i realtid övervakar ett frekvensområde på 765 MHz upp 26,5 GHz. Men man vill inte spela in allt, det skulle bli för mycket data att bearbeta efteråt. I stället spelar den bara in nya signaler som dyker upp i spektrumet.

För att kunna skära ut de intressanta delarna går det att skapa skräddarsydda masker. Det finns dessutom ett buffertminne vilket innebär att ett par sekunder av signalen som ligger före trigger-ögonblicket finns sparat.

Användaren får en lista med de signaler som spelats in, sedan är det bra att klicka på de som är intressanta.

Även om Oden baseras på ett chassi med PXI-kort sitter hårdvaran inuti en låda som gömmer komplexiteten. Bara de kontakter som behövs för att ansluta antenner och för extern lagring eller uppkoppling är framdragna.

– Det här är första versionen. Planen är att det ska komma ett nytt med ännu intelligentare sätt att upptäcka och spela in signalerna.

De andra två instrumenten är Hugin som ersätter tusentals traditionella radiomottagare för så kallade Comint-applikationer och Munin som spelar in bredbandiga if-signaler för Elint-applikationer. Bägge är militära signalspaningstermer där Comint handlar om att avlyssna tal medan Elint normalt är radarsignaler.

För Hugin handlar det om AM- och FM-modulerade signaler som demoduleras i realtid. Även om modulationsmetoderna kan tyckas vara förlegade används de fortfarande av militären för vissa uppgifter. Att kartlägga trafiken är därför intressant när man vill veta vad fienden gör.

– Det måste göras i realtid för det kommer hela tiden nya signaler, säger Henrik Ulfhielm.

Användarna kan välja ut intressanta frekvensområden genom att skapa masker. Bara signaler som dyker upp där ­spelas in eller strömmas vidare.

Slutligen finns Munin som spelar in mellanfrekvenssignaler, det som ofta kallas if. Även det instrumentet är väldigt bredbandigt och har funktionen med ett buffertminne som fångar ett par sekunder av signalen som ligger före triggern.

Det finns inte några vattentäta skott mellan produktutvecklingen och konsultverksamheten men huvuddelen av de anställda arbetar som konsulter. Siktet är inställt på Mälardalen även om det finns enstaka kunder på lite längre avstånd.

– Kunden ska kunna ringa och vi ska komma ut nästa dag.

Verksamheten är inte kopplad till de egna produkterna.

– Militära kunder är känsliga för att dela med sig av information. Vi vill att produkterna ska vara lätta att använda, säger Henrik Ulfhielm.

I stället sysslar konsulterna med att utveckla testsystem till industrin. På kundlistan finns bland annat Electrolux, GE Healthcare, Telia och LKAB.

– Det kan handla om allt från att hyra ut en konsult till att vi tar helhetsåtagande inklusive mekanik och elektronik. Men vi är inga testare, där vinner vi inga uppdrag. Sen erbjuder vi alltid källkodhantering gratis till våra kunder.

Det underlättar både för kunden och konsulten om uppdateringar av koden dokumenteras och sparas på ett säkert ställe. Ren praktiskt kan kunderna checka in koden på Novator Solutions servrar så snart de gjort några ändringar. Därmed får man både en revisionshantering och har en kopia av den senaste versionen.

Företaget har vuxit kontinuerligt sedan starten 2010 och omsatte knappt 70 miljoner kronor 2019. Ambitionen är att fortsätta växa.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– För att passa ska man vara duktiga på Labview och testsystemsutveckling. Det är bara den typen av personer vi har, det har varit en framgångsfaktor för oss. Vi vinner nästan alltid uppdragen, men förlorar om de vill ha en testare.

När det gäller de egna produkterna är ambitionen ändå högre.

– Våra produkter är mycket väl anpassade för att säljas internationellt, det är ny teknik och hög prestanda vilket passar mycket väl in på de nya infrastrukturer som kunderna behöver.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)