JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Dvel: Djupt kunnande om mätteknik

En kombination av konsulttjänster och att ta fram kompletta testsystem har blivit ett framgångsrecept för Dvel i Lund. Sju av de anställda har doktorerat i fysik och biomedicinsk teknik, så företaget har djup kunskap i mätteknik.

National Instruments,

eller NI som företaget numera heter, har länge odlat ett ekosystem med företag som baserar sin verksamhet på Labview, Teststand och andra mjukvaror i kombination med modulär hårdvara som CompactDAQ, CompactRIO och PXI.

På senare tid har NI skalat ned det svenska kontoret och lagt över distributionen på CN Rood.

Vi tog tempen på tre konsult­bolag i Lund, Göteborg och Stockholm som till stor del baserar sin ­verksamhet på NI:s produkter.

– Egentligen är det en lång historia. Hösten 2012 startade vi Dvel. Jag var kvar i tre månader för att av-sluta snyggt men de andra två fick gå direkt, säger företagets vd Riki Virc.

Han, Martin Peeker och Karin Hellqvist arbetade ihop på konsultbolaget Endevo. Tanken på att starta eget föddes när bolaget köptes upp och ändrade inriktning.

– Vi tre är ingenjörer och Martin och Karin är väldigt duktiga på NI:s produkter. Därför kunde vi en-kelt positionera oss som de bästa Labview-utvecklarna i Öresundsregionen.

Dessutom kunde Dvel ta större projekt än enmanskonsulterna, men var inget hot mot de riktigt stora.

– När vi sa upp oss drog vi igång en lavin som vi inte hade tänkt oss. Några kollegor ringde och frå-gade om de fick jobba hos oss, så när vi startade var vi ytterligare tre.

Idag har företaget 20 anställda och siktar på att växa med 20 procent per år för att omsätta dubbelt så mycket om fem år.

– I våras tog vi in en extern styrelseledamot, det är ett stort steg för oss. Och förra sommaren anställde vi den första icke-ingenjören, inom ekonomi och HR. Nu har vi nått en storlek där vi kan satsa ordent-ligt.

Affärsidén är densamma som vid starten, att utveckla kompletta testriggar med hårdvara och mjuk-vara samt hjälpa kunderna på plats. Fördelningen beror lite på aktuella uppdrag. För tillfället är det 70/30, där konsulttjänster står för den större delen.

I närområdet finns ett antal större företag som vill ha konsulter på plats inklusive Ericsson, Baxter och Axis. Samtidigt har Dvel börjat leverera konsulttjänster på distans och räknar med att den marknaden kommer att växa framöver.

– En sak som skiljer oss från konkurrenterna är att vi har sju doktorer i fysik, elektrisk mätteknik och biomedicinsk teknik. Vi vet vad vi mäter på och hur det ska göras på bästa sätt, det är inte helt trivialt.

Ett av fokusområdena har därför blivit fysik. Det handlar om allt från kärnfysik till mätteknik inom konduktivitet, optik, tryck, flöde, temperatur till domänspecifika storheter. Ett annat område är meka-niska tester och test av hela maskiner. Ytterligare ett område är kretskortstest för produktion av elektro-nik.

– Sen vet vi hur man bygger robusta system som ska vara hållbara, utbytbara och modulära.

Många av systemen är baserade på NI:s produkter, mest Compact¬RIO och CompactDAQ, men det in-går alltid instrument från andra leverantörer för andra typer av applikationer. Finns inget lämpligt in-strument att köpa tar företaget fram egna elektronikkort.

Mjukvaran utvecklas för varje specifik kund, och säljas inte via NI. Det innebär dock inte att man bör-jar från noll varje gång.

– Vi kan återanvända kod. Arkitekturen skiljer sig inte jättemycket mellan olika projekt vilket gör att vi blir mycket effektiva. Sen vet vi att koden är stabil och robust.

Samtidigt äger kunderna den färdiga koden och kan göra vad de vill med den.

Även om mycket av konsultverksamheten är lokal, finns företagets testsystem runt om i Sverige samt i avlägsna länder som Kina och Mexiko, där kunderna har verksamhet.

Två större kunder som Riki Virc kan berätta om är Studsvik och Hövding. Studsvik är det enda pri-vatägda bolaget i världen som sysslar med teknik för kärnkraftverk.

– Vi har två doktorer i kärn¬fysik så vi kan deras domän bra. Vi har levererat fem testriggar till dem med helt olika mätningar och styrning.

När det gäller den uppblåsbara cykelhjälmen som Hövding utvecklat kom Dvel in i samband med att den andra ¬generationen skulle tas fram. Eftersom tekniken är densamma som i krockkuddar, hjälmen blåses upp med en krutladdning, måste elektroniken testat väldigt rigoröst.

– Det var lite av ett drömscenario där vi kom in tidigt i projektet och kunde vara med och granska rit-ningarna. Då kunde vi ställa krav så att det blev enkelt att testa i ett senare skede.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Den tidiga starten innebar också att testsystemet kunde utvecklas parallellt med elektro¬niken, vilket gjorde att en del designmissar upptäcktes tidigt. På så sätt sparades viktig tid i projektet.

– Många företag vill hela tiden bli bättre på att leverera kvalitet, samtidigt som många nya företag dy-ker upp, därför ser vi stora möjligheter framöver.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)