JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Alla som tillverkar eller producerar elektriska eller elektroniska produkter i Norge åläggs att före den 1 februari deklarera hur mycket dessa produkter innehåller av fem olika typer av bromerade flamskyddsmedel.
Efter protester från bland annat elektronikbranschen backade de norska myndigheterna tidigare i år från sitt förslag på "Super-RoHS", en miljölagstiftning med betydligt hårdare krav än det europeiska RoHS-direktivet (se länk) . Nu vill dock Statens Forurensningstilsyn, SFT, som ungefär motsvarar Kemikalieinspektionen i Sverige, kartlägga förekomsten av fem bromerade flamskyddsmedel i elektronikprodukter.

Före första februari 2008 ska således alla norska elektronikproducenter eller -importörer kartlägga och rapportera innehållet av de fem flamskyddsmedlen TBBPA, HBCDD, dekaBDE, oktaBDE och pentaBDE. Rapporteringen ska ske på komponentnivå.

TBBPA är det vanligaste flamskyddsmedlet i mönsterkort. Svenska Kemikalieinspektionen konstaterade i fjol att ett förbud mot ämnet skulle stoppa tillverkning och import av elektroniska produkter, vilket var en orsak till att Norge frångick sina tidigare tankar på Super-RoHS. HBCDD finns framför allt i frigolit, gummi och epoxi. Bland annat förekommer ämnet i livsmedelsförpackningar. 
Rapporteringen av flamskyddsmedlen ska ske om koncentrationen överstiger 0,1 procent, eller 1 procent för TBBPA. Det innebär att mönsterkorten och de flesta elektronikkomponenterna förmodligen inte behöver rapporteras, då TBBPA ger fullgott flamskydd i FR4-kort vid koncentrationer kring 1 procent. Där är TBBPA:et reaktivt, bundet till epoxin.

Ett större problem är kapslingarna och höljena I ABS och andra plaster förekommer TBBPA:et additivt, i koncentrationer upp till 60 procent.

SFT föreslår att förekomsten av brom ska avgöras med så kallad XRF-testare ("blypistol"), och om brom förekommer ska importören kontakta tillverkaren för att få fram koncentrationerna. Alternativt kan importören eller tillverkaren själv skicka sin produkt till något labb.

- En sådan undersökning kan kosta mellan 1000 och 1500 euro per produkt. Testerna blir absurt dyra. Konsekvensen kommer att bli att internationella aktörer slutar göra affärer i Norge, säger Lars Wallin, europeisk representant för produktionsorganisationen IPC.

De flamskyddsmedel som ingår i SFTs förordning är inte desamma som de som ingår i RoHS-direktivet. Där förbjöds PBB och PBDE, två flamskyddsmedel som knappt längre användes i elektronikindustrin då direktivet infördes.

Mer information om det norska påbudet finns här (länk) .
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus